Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-08
DĖL ŠAKIŲ RAJONO IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBIŲ CIVILINĖS SAUGOS TARPUSAVIO PAGALBOS PLANO PATVIRTINIMO
2011-08-30
AT-1195
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-08-30
AT-1193
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-08-26
AT-1165
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR.AT-996 PAPILDYMO
2011-08-26
AT-1164
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-08-24
AT-1153
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-08-24
AT-1152
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-08-24
AT-1150
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-08-22
AT-1144
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-08-19
AT-1131
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-396 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2011-08-18
AT-1129
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-08-18
AT-1128
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-08-16
AT-1127
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2011-08-16
AT-1126
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-08-05
AT-1112
DĖL SUDERINTOS SUSIRINKIMO VIETOS, LAIKO IR FORMOS
2011-08-05
AT-1109
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-08-04
AT-1104
DĖL LIFTO - KELTUVO PRIE SAVIVALDYBĖS NAUDOJIMO TVARKOS
2011-08-03
AT-1101
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2011-08-03
AT-1100
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-08-03
AT-1099
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-08-03
AT-1098
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-08-01
AT-1092