Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-08
DĖL ŠAKIŲ RAJONO IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBIŲ CIVILINĖS SAUGOS TARPUSAVIO PAGALBOS PLANO PATVIRTINIMO
2011-08-30
AT-1195
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-08-30
AT-1193
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-08-26
AT-1165
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR.AT-996 PAPILDYMO
2011-08-26
AT-1164
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-08-24
AT-1153
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-08-24
AT-1152
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-08-24
AT-1150
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-08-22
AT-1144
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-08-19
AT-1131
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-396 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2011-08-18
AT-1129
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-08-18
AT-1128
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-08-16
AT-1127
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2011-08-16
AT-1126
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-08-05
AT-1112
DĖL SUDERINTOS SUSIRINKIMO VIETOS, LAIKO IR FORMOS
2011-08-05
AT-1109
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-08-04
AT-1104
DĖL LIFTO - KELTUVO PRIE SAVIVALDYBĖS NAUDOJIMO TVARKOS
2011-08-03
AT-1101
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2011-08-03
AT-1100
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-08-03
AT-1099
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-08-03
AT-1098
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-08-01
AT-1092