Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-09
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-09-28
AT-1350
DĖL ŠAKIŲ IR KAUNO RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ CIVILINĖS SAUGOS TARPUSAVIO PAGALBOS PLANO PATVIRTINIMO
2011-09-28
AT-1349
DĖL BENDROJO LAVINIMO IR MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO KUDIRKOS NAUMIESČIO SKYRIAUS MOKINIŲ VEŽIOJIMO Į (IŠ) MOKYKLAS MOKYKLINIU IR SENIŪNIJŲ TRANSPORTU MARŠRUTŲ TVIRTINIMO
2011-09-26
AT-1328
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-09-26
AT-1326
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-09-23
AT-1323
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-09-23
AT-1320
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-09-22
AT-1314
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2011-09-21
AT-1313
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-09-21
AT-1308
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2011 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ ATLIKIMO
2011-09-20
AT-1305
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO REZERVINĖS DARBO VIETOS TVIRTINIMO
2011-09-20
AT-1304
DĖL PAVEDIMO UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ DIREKTORIUI
2011-09-20
AT-1303
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2011 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR.AT-1153 PAKEITIMO
2011-09-20
AT-1302
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-09-13
AT-1253
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2011-09-13
AT-1251
DĖL DELEGAVIMO Į PROJEKTO ĮGYVENDINO PRIEŽIŪROS GRUPĘ
2011-09-12
AT-1243
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-09-12
AT-1239
DĖL PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠŲ SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS
2011-09-09
AT-1233
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-09-08
AT-1228
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-09-07
AT-1226
DĖL TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO SKYRIMO
2011-09-06
AT-1219
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2011-09-13
AT--1245