Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-09
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-09-28
AT-1350
DĖL ŠAKIŲ IR KAUNO RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ CIVILINĖS SAUGOS TARPUSAVIO PAGALBOS PLANO PATVIRTINIMO
2011-09-28
AT-1349
DĖL BENDROJO LAVINIMO IR MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO KUDIRKOS NAUMIESČIO SKYRIAUS MOKINIŲ VEŽIOJIMO Į (IŠ) MOKYKLAS MOKYKLINIU IR SENIŪNIJŲ TRANSPORTU MARŠRUTŲ TVIRTINIMO
2011-09-26
AT-1328
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-09-26
AT-1326
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-09-23
AT-1323
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-09-23
AT-1320
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-09-22
AT-1314
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2011-09-21
AT-1313
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-09-21
AT-1308
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2011 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ ATLIKIMO
2011-09-20
AT-1305
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO REZERVINĖS DARBO VIETOS TVIRTINIMO
2011-09-20
AT-1304
DĖL PAVEDIMO UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ DIREKTORIUI
2011-09-20
AT-1303
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2011 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR.AT-1153 PAKEITIMO
2011-09-20
AT-1302
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-09-13
AT-1253
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2011-09-13
AT-1251
DĖL DELEGAVIMO Į PROJEKTO ĮGYVENDINO PRIEŽIŪROS GRUPĘ
2011-09-12
AT-1243
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-09-12
AT-1239
DĖL PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠŲ SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS
2011-09-09
AT-1233
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-09-08
AT-1228
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-09-07
AT-1226
DĖL TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO SKYRIMO
2011-09-06
AT-1219
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2011-09-13
AT--1245