Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-10
DĖL ĮGALIOJIMO KRIŪKŲ SENIŪNIJOS SENIŪNEI SUTEIKIMO
2011-10-28
AT-1545
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2011-10-26
AT-1491
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAS IŠDAVIMO
2011-10-26
AT-1489
DĖL PAVEDIMO
2011-10-24
AT-1484
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO SKYRIAUS INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2011-10-24
AT-1482
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-21
AT-1472
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2011-10-21
AT-1467
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 M.
2011-10-21
AT-1465
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-10-20
AT-1463
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-20
AT-1462
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-10-19
AT-1460
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2011-2012 METAMS TVIRTINIMO
2011-10-19
AT-1458
DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-18
AT-1453
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-10-17
AT-1451
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-17
AT-1450
DĖL STATINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
2011-10-14
AT-1439
DĖL INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2011-10-14
AT-1437
DĖL DELEGAVIMO Į MERO POTVARKIU SUDAROMĄ DARBO GRUPĘ
2011-10-10
AT-1423
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-149 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO” PAPILDYMO
2011-10-10
AT-1419
DĖL 2011 - 2012 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONE
2011-10-10
AT-1414
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-10-05
AT-1391
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-10-05
AT-1389
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES KEITIMO
2011-10-04
AT-1383
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-03
AT-1381