Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-10
DĖL ĮGALIOJIMO KRIŪKŲ SENIŪNIJOS SENIŪNEI SUTEIKIMO
2011-10-28
AT-1545
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2011-10-26
AT-1491
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAS IŠDAVIMO
2011-10-26
AT-1489
DĖL PAVEDIMO
2011-10-24
AT-1484
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO SKYRIAUS INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2011-10-24
AT-1482
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-21
AT-1472
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2011-10-21
AT-1467
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 M.
2011-10-21
AT-1465
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-10-20
AT-1463
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-20
AT-1462
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-10-19
AT-1460
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2011-2012 METAMS TVIRTINIMO
2011-10-19
AT-1458
DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-18
AT-1453
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-10-17
AT-1451
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-17
AT-1450
DĖL STATINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
2011-10-14
AT-1439
DĖL INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2011-10-14
AT-1437
DĖL DELEGAVIMO Į MERO POTVARKIU SUDAROMĄ DARBO GRUPĘ
2011-10-10
AT-1423
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-149 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO” PAPILDYMO
2011-10-10
AT-1419
DĖL 2011 - 2012 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONE
2011-10-10
AT-1414
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-10-05
AT-1391
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-10-05
AT-1389
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES KEITIMO
2011-10-04
AT-1383
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-10-03
AT-1381