Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-11
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-29
AT-1685
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2011-11-29
AT-1681
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2011-11-29
AT-1680
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-11-29
AT-1679
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-11-28
AT-1677
DĖL DOKUMENTŲ REGISTRŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2011-11-24
AT-1656
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-23
AT-1648
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-23
AT-1647
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-396 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2011-11-23
AT-1646
DĖL PATIKSLINTO OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2011-11-23
AT-1645
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-11-22
AT-1641
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2011-11-22
AT-1639
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2011-11-22
AT-1638
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-21
AT-1636
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2011-11-18
AT-1627
DĖL DELEGAVIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĘ ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJĄ
2011-11-17
AT-1616
DĖL PAVEDIMO
2011-11-15
AT-1609
DĖL 2011-2012 MOKSLO METŲ ORGANIZUOJAMŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2011-11-14
AT-1607
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NR. 77 PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2011-11-09
AT-1581
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2011-11-09
AT-1578
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2011-11-08
AT-1575
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-11-07
AT-1569
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-11-07
AT-1568
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-11-05
AT-1564
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2011-11-05
AT-1563
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO
2011-11-03
AT-1553
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO
2011-11-03
AT-1553