Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-11
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-29
AT-1685
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2011-11-29
AT-1681
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2011-11-29
AT-1680
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-11-29
AT-1679
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-11-28
AT-1677
DĖL DOKUMENTŲ REGISTRŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2011-11-24
AT-1656
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-23
AT-1648
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-23
AT-1647
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-396 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2011-11-23
AT-1646
DĖL PATIKSLINTO OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2011-11-23
AT-1645
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-11-22
AT-1641
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2011-11-22
AT-1639
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2011-11-22
AT-1638
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-21
AT-1636
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2011-11-18
AT-1627
DĖL DELEGAVIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĘ ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJĄ
2011-11-17
AT-1616
DĖL PAVEDIMO
2011-11-15
AT-1609
DĖL 2011-2012 MOKSLO METŲ ORGANIZUOJAMŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2011-11-14
AT-1607
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NR. 77 PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2011-11-09
AT-1581
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2011-11-09
AT-1578
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2011-11-08
AT-1575
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-11-07
AT-1569
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-11-07
AT-1568
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-11-05
AT-1564
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2011-11-05
AT-1563
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO
2011-11-03
AT-1553
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO
2011-11-03
AT-1553