Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-12
DĖL JUDRIOJO RYŠIO TELEFONO SIM KORTELIŲ PERDAVIMO
2011-12-29
AT-1842
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-12-23
AT-1808
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2011-12-22
AT-1805
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2011-12-22
AT-1787
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2011-12-22
AT-1783
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2011-12-20
AT-1773
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ AUDITO
2011-12-20
AT-1772
DĖL LICENCIJOS NR.71, IŠDUOTOS DANUTĖS ČIKAUSKIENĖS ĮMONEI, GALIOJIMO PANAIKINIMO
2011-12-20
AT-1771
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-12-19
AT-1768
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2011-12-19
AT-1767
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO TVIRTINIMO
2011-12-19
AT-1766
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-12-19
AT-1765
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-12-19
AT-1764
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
2011-12-16
AT-1762
DĖL LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSO ,,DAINŲ DAINELĖ“ SAVIVALDYBĖS ETAPO ORGANIZAVIMO
2011-12-16
AT-1758
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-12-16
AT-1757
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AUDITO
2011-12-15
AT-1753
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-12-15
AT-1750
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-12-14
AT-1749
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITO
2011-12-14
AT-1748
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
2011-12-14
AT-1746
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-12-12
AT-1740
DĖL 23-OSIOS INFORMATIKOS OLIMPIADOS II – OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2011-12-12
AT-1739
DĖL 2012 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2011-12-09
AT-1738
DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS
2011-12-09
AT-1735
DĖL STATINIO PROJEKTO PAKEITIMŲ TVIRTINIMO
2011-12-07
AT-1726
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2011-12-02
AT-1700
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2011-12-01
AT-1696
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-12-01
AT-1695