Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-01
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
2012-01-25
AT-99
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2012-01-25
AT-98
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO
2012-01-23
AT-93
DĖL MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO RAJONINIO ETAPO ORGANIZAVIMO
2012-01-23
AT-91
DĖL 60-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-01-23
AT-90
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR.AT-30 PAPILDYMO
2012-01-23
AT-89
DĖL DALIES NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, GELGAUDIŠKIO MIESTE PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2012-01-23
AT-87
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-01-23
AT-86
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ,
2012-01-03
AT-8
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-01-19
AT-78
DĖL DAILĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-01-19
AT-76
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 2012 M. ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2012-01-18
AT-74
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-01-18
AT-70
DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 9 -12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-01-18
AT-69
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 10-11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-01-18
AT-68
DĖL 45-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-01-18
AT-67
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO EKONOMINIO IR
2012-01-16
AT-61
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2012-01-03
AT-6
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2012-01-16
AT-59
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-01-19
AT-58
DĖL ORIENTACINIO ŽYGIO AUTOMOBILIAIS LAIKO NUSTATYMO
2012-01-12
AT-42
DĖL 44-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
2012-01-11
AT-38
DĖL 50-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-01-10
AT-33
DĖL 2012 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SOCIALINĖMS IŠMOKOMS, KOMPENSACIJOMS IR SOCIALINĖMS PASLAUGOMS ADMINISTRUOTI, APSKAIČIAVIMO TVARKOS
2012-01-10
AT-31
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-01-09
AT-30
DĖL 2012 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS BEI VAIKAMS ADMINISTRUOTI, APSKAIČIAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2012-01-09
AT-28
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-01-26
AT-26
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
2012-01-05
AT-23
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
2012-01-05
AT-22
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
2012-01-05
AT-21
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2012-01-04
AT-13
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-01-30
AT-115
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR.AT-30 PAKEITIMO
2012-01-26
AT-111
DĖL 41-OJO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2012-01-11
AT-11
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2012 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2012-01-25
AT-101