Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-01
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
2012-01-25
AT-99
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2012-01-25
AT-98
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO
2012-01-23
AT-93
DĖL MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO RAJONINIO ETAPO ORGANIZAVIMO
2012-01-23
AT-91
DĖL 60-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-01-23
AT-90
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR.AT-30 PAPILDYMO
2012-01-23
AT-89
DĖL DALIES NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, GELGAUDIŠKIO MIESTE PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2012-01-23
AT-87
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-01-23
AT-86
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ,
2012-01-03
AT-8
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-01-19
AT-78
DĖL DAILĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-01-19
AT-76
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 2012 M. ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2012-01-18
AT-74
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-01-18
AT-70
DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 9 -12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-01-18
AT-69
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 10-11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-01-18
AT-68
DĖL 45-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-01-18
AT-67
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO EKONOMINIO IR
2012-01-16
AT-61
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2012-01-03
AT-6
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2012-01-16
AT-59
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-01-19
AT-58
DĖL ORIENTACINIO ŽYGIO AUTOMOBILIAIS LAIKO NUSTATYMO
2012-01-12
AT-42
DĖL 44-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
2012-01-11
AT-38
DĖL 50-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-01-10
AT-33
DĖL 2012 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SOCIALINĖMS IŠMOKOMS, KOMPENSACIJOMS IR SOCIALINĖMS PASLAUGOMS ADMINISTRUOTI, APSKAIČIAVIMO TVARKOS
2012-01-10
AT-31
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-01-09
AT-30
DĖL 2012 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS BEI VAIKAMS ADMINISTRUOTI, APSKAIČIAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2012-01-09
AT-28
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-01-26
AT-26
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
2012-01-05
AT-23
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
2012-01-05
AT-22
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
2012-01-05
AT-21
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2012-01-04
AT-13
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-01-30
AT-115
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR.AT-30 PAKEITIMO
2012-01-26
AT-111
DĖL 41-OJO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2012-01-11
AT-11
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2012 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2012-01-25
AT-101