Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-02
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCINĖS PARAMOS BENDRUOMENIŲ CENTRAMS TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012-02-29
AT-244
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO 6-8 KLASIŲ MOKINIAMS
2012-02-29
AT-241
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-02-29
AT-240
DĖL LICENCIJŲ PATIKSLINIMO
2012-02-28
AT-236
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. AT-146 PAKEITIMO
2012-02-28
AT-235
DĖL 2012 M. RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO
2012-02-28
AT-234
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PATIKSLINIMO
2012-02-27
AT-233
DĖL PAVEDIMO PATVIRTINTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ
2012-02-22
AT-212
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) DALIES ŽODŽIU PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-02-22
AT-189
DĖL LICENCIJŲ PATIKSLINIMO
2012-02-21
AT-186
DĖL PAKEISTŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“
2012-02-20
AT-184
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-02-17
AT-182
DĖL VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-02-13
AT-162
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M.
2012-02-10
AT-158
DĖL 61-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-02-08
AT-147
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2012-02-07
AT-146
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ APRAŠO TVIRTINIMO
2012-02-01
AT-134
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADŲ ORGANIZAVIMO
2012-02-01
AT-133
DĖL LICENCIJŲ PATIKSLINIMO
2012-02-22
AT-+191