Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-02
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCINĖS PARAMOS BENDRUOMENIŲ CENTRAMS TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012-02-29
AT-244
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO 6-8 KLASIŲ MOKINIAMS
2012-02-29
AT-241
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-02-29
AT-240
DĖL LICENCIJŲ PATIKSLINIMO
2012-02-28
AT-236
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. AT-146 PAKEITIMO
2012-02-28
AT-235
DĖL 2012 M. RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO
2012-02-28
AT-234
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PATIKSLINIMO
2012-02-27
AT-233
DĖL PAVEDIMO PATVIRTINTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ
2012-02-22
AT-212
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) DALIES ŽODŽIU PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-02-22
AT-189
DĖL LICENCIJŲ PATIKSLINIMO
2012-02-21
AT-186
DĖL PAKEISTŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“
2012-02-20
AT-184
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-02-17
AT-182
DĖL VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-02-13
AT-162
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M.
2012-02-10
AT-158
DĖL 61-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-02-08
AT-147
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2012-02-07
AT-146
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ APRAŠO TVIRTINIMO
2012-02-01
AT-134
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADŲ ORGANIZAVIMO
2012-02-01
AT-133
DĖL LICENCIJŲ PATIKSLINIMO
2012-02-22
AT-+191