Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-03
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO VASAROS NORMOS NUSTATYMO
2012-03-30
AT-389
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
2012-03-30
AT-385
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO
2012-03-27
AT-367
DĖL KOMISIJOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI SUDARYMO
2012-03-26
AT-364
DĖL KALBŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-03-26
AT-362
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-03-23
AT-358
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-03-23
AT-355
DĖL MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-03-20
AT-339
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PROJEKTO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-03-20
AT-338
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-03-16
AT-327
DĖL PRADINIŲ KLASIŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO
2012-03-16
AT-326
DĖL DAILĖS KŪRYBINĖS UŽDUOTIES VERTINIMO
2012-03-16
AT-323
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-03-15
AT-322
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2012-03-15
AT-319
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-03-15
AT-318
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2012-03-15
AT-317
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2012-03-14
AT-314
DĖL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-03-13
AT-311
DĖL PRAŠYMŲ ĮSIGYTI/PRATĘSTI KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJĄ IR LICENCIJOS KOPIJĄ FORMŲ PATVIRTINIMO
2012-03-12
AT-304
DĖL LICENCIJOS VERSTIS KELIŲ TRNSPORTO VEIKLA KOPIJOS IŠDAVIMO
2012-03-12
AT-303
DĖL MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO CENTRŲ SKYRIMO
2012-03-12
AT-301
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-03-09
AT-299
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-03-09
AT-298
DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS (13) PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ
2012-03-06
AT-274
DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS TVIRTINIMO
2012-03-05
AT-270
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO
2012-03-05
AT-266
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, IŠDUOTŲ BIRUTĖS VITAUSKIENĖS INDIVIDUALIAI IMONEI, GALIOJIMO PANAIKINIMO
2012-03-05
AT-265
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO
2012-03-01
AT-246