Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-03
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO VASAROS NORMOS NUSTATYMO
2012-03-30
AT-389
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
2012-03-30
AT-385
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO
2012-03-27
AT-367
DĖL KOMISIJOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI SUDARYMO
2012-03-26
AT-364
DĖL KALBŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-03-26
AT-362
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-03-23
AT-358
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-03-23
AT-355
DĖL MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-03-20
AT-339
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PROJEKTO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-03-20
AT-338
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-03-16
AT-327
DĖL PRADINIŲ KLASIŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO
2012-03-16
AT-326
DĖL DAILĖS KŪRYBINĖS UŽDUOTIES VERTINIMO
2012-03-16
AT-323
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-03-15
AT-322
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2012-03-15
AT-319
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-03-15
AT-318
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2012-03-15
AT-317
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2012-03-14
AT-314
DĖL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-03-13
AT-311
DĖL PRAŠYMŲ ĮSIGYTI/PRATĘSTI KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJĄ IR LICENCIJOS KOPIJĄ FORMŲ PATVIRTINIMO
2012-03-12
AT-304
DĖL LICENCIJOS VERSTIS KELIŲ TRNSPORTO VEIKLA KOPIJOS IŠDAVIMO
2012-03-12
AT-303
DĖL MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO CENTRŲ SKYRIMO
2012-03-12
AT-301
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-03-09
AT-299
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-03-09
AT-298
DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS (13) PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ
2012-03-06
AT-274
DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS TVIRTINIMO
2012-03-05
AT-270
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO
2012-03-05
AT-266
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, IŠDUOTŲ BIRUTĖS VITAUSKIENĖS INDIVIDUALIAI IMONEI, GALIOJIMO PANAIKINIMO
2012-03-05
AT-265
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO
2012-03-01
AT-246