Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-04
DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2012-04-30
AT-507
DĖL IŠLAIDŲ, SKIRTŲ SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS PRIĖMIMO ĮRANGAI ĮSIGYTI, KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS GAUNANTIEMS BENDRAI GYVENANTIEMS ASMENIMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-04-27
AT-504
DĖL KANDIDATO Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VALDYBOS NARIUS IŠKĖLIMO
2012-04-26
AT-495
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2012-04-24
AT-488
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-04-23
AT-482
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2011 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2012-04-19
AT-450
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2011 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2012-04-19
AT-448
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“
2012-04-19
AT-446
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2011 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2012-04-19
AT-444
DĖL REORGANIZAVIMO IR TURTO PERDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2012-04-19
AT-443
DĖL APLINKAI PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO
2012-04-16
AT-440
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2012-04-18
AT-438
DĖL REORGANIZAVIMO IR TURTO PERDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2012-04-17
AT-437
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 7-10 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-04-13
AT-429
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2012-04-11
AT-425
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR.AT-358 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2012-04-11
AT-418
DĖL 2011 - 2012 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS RAJONE
2012-04-11
AT-416
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-04-11
AT-415
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAKEITIMO
2012-04-10
AT-411
DĖL KANDIDATO Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VALDYBOS NARIUS IŠKĖLIMO
2012-04-06
AT-410
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMO, SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012-04-05
AT-403
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2012-04-05
AT-402
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2012-04-04
AT-399
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-04-03
AT-393
DĖL ĮGALIOJIMO
2012-04-03
AT-391