Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-04
DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2012-04-30
AT-507
DĖL IŠLAIDŲ, SKIRTŲ SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS PRIĖMIMO ĮRANGAI ĮSIGYTI, KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS GAUNANTIEMS BENDRAI GYVENANTIEMS ASMENIMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-04-27
AT-504
DĖL KANDIDATO Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VALDYBOS NARIUS IŠKĖLIMO
2012-04-26
AT-495
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2012-04-24
AT-488
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2012-04-23
AT-482
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2011 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2012-04-19
AT-450
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2011 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2012-04-19
AT-448
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“
2012-04-19
AT-446
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2011 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2012-04-19
AT-444
DĖL REORGANIZAVIMO IR TURTO PERDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2012-04-19
AT-443
DĖL APLINKAI PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO
2012-04-16
AT-440
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2012-04-18
AT-438
DĖL REORGANIZAVIMO IR TURTO PERDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2012-04-17
AT-437
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 7-10 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2012-04-13
AT-429
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2012-04-11
AT-425
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR.AT-358 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2012-04-11
AT-418
DĖL 2011 - 2012 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS RAJONE
2012-04-11
AT-416
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-04-11
AT-415
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAKEITIMO
2012-04-10
AT-411
DĖL KANDIDATO Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VALDYBOS NARIUS IŠKĖLIMO
2012-04-06
AT-410
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMO, SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012-04-05
AT-403
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2012-04-05
AT-402
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2012-04-04
AT-399
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-04-03
AT-393
DĖL ĮGALIOJIMO
2012-04-03
AT-391