Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-05
DĖL MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2012-05-24
AT-613
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VAKARŲ G.15, GELGAUDIŠKIO M., ŠAKIŲ RAJONE, PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2012-05-22
AT-609
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-05-21
AT-603
DĖL DELEGAVIMO Į KOMISIJĄ
2012-05-21
AT-601
DĖL VERTINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO, VERTINIMO CENTRO ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2012-05-21
AT-600
DĖL DARBO LAIKO PAKEITIMO
2012-05-21
AT-598
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PAGAL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 METŲ PROGRAMĄ PASKIRSTYMO SENIŪ
2012-05-21
AT-597
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAPILDYMO
2012-05-18
AT-594
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-411 PAPILDYMO
2012-05-18
AT-593
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAPILDYMO
2012-05-18
AT-592
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS, LICENCIJOS KOPIJŲ KEITIMO
2012-05-18
AT-591
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-05-18
AT-590
DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS RŪMŲ (UNIK. NR. 586) SALĖS (117 PATALPOS) INTERJERO DEKORO LIPDINIŲ KONSERVAVIMO - RESTAURAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2012-05-17
AT-587
DĖL EUROPOS METŲ
2012-05-15
AT-582
DĖL DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ
2012-05-14
AT-578
DĖL PRAŠYMO PAKEISTI KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJĄ IR LICENCIJOS KOPIJĄ FORMOS PATVIRTINIMO
2012-05-11
AT-577
DĖL DELEGAVIMO Į KOMISIJĄ
2012-05-11
AT-576
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO AUŠROS G. 53, ŠAKIŲ MIESTE, PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2012-05-11
AT-572
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2012-05-10
AT-566
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2012-05-10
AT-565
DĖL KOMISIJOS BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-05-09
AT-562
DĖL RENGINIO „ŽIOBRINĖS“ LAIKO NUSTATYMO
2012-05-09
AT-541
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-507 PAKEITIMO
2012-05-09
AT-536
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-05-09
AT-535
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-05-08
AT-534
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-05-08
AT-533
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-05-07
AT-532
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-05-04
AT-530
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2012-05-03
AT-520
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-05-03
AT-518
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2012-05-02
AT-517
DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO
2012-05-02
AT-516