Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-05
DĖL MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2012-05-24
AT-613
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VAKARŲ G.15, GELGAUDIŠKIO M., ŠAKIŲ RAJONE, PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2012-05-22
AT-609
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-05-21
AT-603
DĖL DELEGAVIMO Į KOMISIJĄ
2012-05-21
AT-601
DĖL VERTINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO, VERTINIMO CENTRO ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2012-05-21
AT-600
DĖL DARBO LAIKO PAKEITIMO
2012-05-21
AT-598
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PAGAL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 METŲ PROGRAMĄ PASKIRSTYMO SENIŪ
2012-05-21
AT-597
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAPILDYMO
2012-05-18
AT-594
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-411 PAPILDYMO
2012-05-18
AT-593
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAPILDYMO
2012-05-18
AT-592
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS, LICENCIJOS KOPIJŲ KEITIMO
2012-05-18
AT-591
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-05-18
AT-590
DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS RŪMŲ (UNIK. NR. 586) SALĖS (117 PATALPOS) INTERJERO DEKORO LIPDINIŲ KONSERVAVIMO - RESTAURAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2012-05-17
AT-587
DĖL EUROPOS METŲ
2012-05-15
AT-582
DĖL DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ
2012-05-14
AT-578
DĖL PRAŠYMO PAKEISTI KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJĄ IR LICENCIJOS KOPIJĄ FORMOS PATVIRTINIMO
2012-05-11
AT-577
DĖL DELEGAVIMO Į KOMISIJĄ
2012-05-11
AT-576
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO AUŠROS G. 53, ŠAKIŲ MIESTE, PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2012-05-11
AT-572
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2012-05-10
AT-566
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2012-05-10
AT-565
DĖL KOMISIJOS BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-05-09
AT-562
DĖL RENGINIO „ŽIOBRINĖS“ LAIKO NUSTATYMO
2012-05-09
AT-541
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-507 PAKEITIMO
2012-05-09
AT-536
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-05-09
AT-535
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-05-08
AT-534
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-05-08
AT-533
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2012-05-07
AT-532
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-05-04
AT-530
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2012-05-03
AT-520
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-05-03
AT-518
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2012-05-02
AT-517
DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO
2012-05-02
AT-516