Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-06
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-29
AT-764
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M.
2012-06-29
AT-763
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-29
AT-760
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-29
AT-759
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-29
AT-758
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-29
AT-757
DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-06-28
AT-753
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR.AT-1192 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012-06-28
AT-752
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR.AT-1192 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012-06-27
AT-749
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 5 D. ĮSAKYMO NR.AT-1235 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012-06-27
AT-748
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-06-26
AT-739
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2012-06-26
AT-733
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-06-26
AT-732
DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ DIVERSIFIKACIJOS GALIMYBĖS. KIDULIAI“ PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDARYMO
2012-06-25
AT-730
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, LYGUMŲ G. 21, PLANO PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
2012-06-25
AT-729
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-21
AT-727
DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ DIVERSIFIKACIJOS GALIMYBĖS. KUDIRKOS NAUMIESTIS“ PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDARYMO
2012-06-21
AT-723
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M
2012-06-21
AT-718
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAKEITIMO
2012-06-20
AT-716
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-06-20
AT-713
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-20
AT-712
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-06-20
AT-711
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-19
AT-706
DĖL DELEGAVIMO
2012-06-19
AT-705
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-06-18
AT-702
DĖL RENGINIO „JONINIŲ ŠVENTĖ“ LAIKO NUSTATYMO
2012-06-18
AT-701
DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS REKONSTRAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ NR.VP3-1.3-ŪM-02-V-02-005 DOKUMENTŲ SAUGOJIMO
2012-06-12
AT-694
DĖL LICENCIJŲ IŠDAVIMO
2012-06-12
AT-691
DĖL KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO
2012-06-11
AT-688
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-08
AT-681
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-507 PAKEITIMO
2012-06-05
AT-673
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-05
AT-671
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-05
AT-670
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-507 PAKEITIMO
2012-06-04
AT-667
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2126 DALINIO PAKEITIMO
2012-06-01
AT-657