Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-06
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-29
AT-764
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M.
2012-06-29
AT-763
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-29
AT-760
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-29
AT-759
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-29
AT-758
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-29
AT-757
DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-06-28
AT-753
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR.AT-1192 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012-06-28
AT-752
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR.AT-1192 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012-06-27
AT-749
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 5 D. ĮSAKYMO NR.AT-1235 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012-06-27
AT-748
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-06-26
AT-739
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2012-06-26
AT-733
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-06-26
AT-732
DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ DIVERSIFIKACIJOS GALIMYBĖS. KIDULIAI“ PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDARYMO
2012-06-25
AT-730
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, LYGUMŲ G. 21, PLANO PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
2012-06-25
AT-729
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-21
AT-727
DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ DIVERSIFIKACIJOS GALIMYBĖS. KUDIRKOS NAUMIESTIS“ PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDARYMO
2012-06-21
AT-723
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M
2012-06-21
AT-718
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAKEITIMO
2012-06-20
AT-716
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-06-20
AT-713
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-20
AT-712
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-06-20
AT-711
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-19
AT-706
DĖL DELEGAVIMO
2012-06-19
AT-705
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-06-18
AT-702
DĖL RENGINIO „JONINIŲ ŠVENTĖ“ LAIKO NUSTATYMO
2012-06-18
AT-701
DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS REKONSTRAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ NR.VP3-1.3-ŪM-02-V-02-005 DOKUMENTŲ SAUGOJIMO
2012-06-12
AT-694
DĖL LICENCIJŲ IŠDAVIMO
2012-06-12
AT-691
DĖL KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO
2012-06-11
AT-688
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-06-08
AT-681
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-507 PAKEITIMO
2012-06-05
AT-673
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-05
AT-671
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-06-05
AT-670
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-507 PAKEITIMO
2012-06-04
AT-667
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2126 DALINIO PAKEITIMO
2012-06-01
AT-657