Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-07
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-07-30
AT-869
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-07-26
AT-857
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-07-25
AT-849
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-07-25
AT-848
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-07-25
AT-847
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-07-24
AT-846
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-07-24
AT-845
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2012-07-20
AT-835
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-07-20
AT-834
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-07-17
AT-829
DĖL PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRUKCIJOS TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI PARENGTI
2012-07-16
AT-824
DĖL OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2012-07-16
AT-823
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-1458 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-820
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-819
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. AT-1324 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-818
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-87 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-817
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-1455 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-816
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. AT-1146 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-815
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO NR. AT-1200 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-814
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. AT-607 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-813
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. AT-1312 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-812
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. AT-1469 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-811
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-479 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-810
DĖL KOMISIJOS ATSAKINGOJO SEKRETORIAUS SKYRIMO
2012-07-12
AT-802
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2012-07-12
AT-800
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2012-07-10
AT-795
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-234 ,,DĖL 2012 M. RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-07-10
AT-793
DĖL RENGINIO „AŠ MYLIU VASARĄ“ LAIKO NUSTATYMO
2012-07-10
AT-792
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-2113 PAPILDYMO
2012-07-09
AT-791
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-07-09
AT-787
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-07-09
AT-786
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
2012-07-05
AT-780
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 1 D. ĮSAKYMO NR. AT-1288 PAKEITIMO
2012-07-04
AT-775
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-07-04
AT-773
DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS LIETUVIŲ KALBOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
2012-07-02
AT-767
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2012-07-12
AT-12