Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-07
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-07-30
AT-869
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-07-26
AT-857
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-07-25
AT-849
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-07-25
AT-848
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-07-25
AT-847
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-07-24
AT-846
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-07-24
AT-845
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2012-07-20
AT-835
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-07-20
AT-834
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-07-17
AT-829
DĖL PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRUKCIJOS TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI PARENGTI
2012-07-16
AT-824
DĖL OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2012-07-16
AT-823
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-1458 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-820
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-819
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. AT-1324 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-818
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-87 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-817
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-1455 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-816
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. AT-1146 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-815
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO NR. AT-1200 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-814
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. AT-607 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-813
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. AT-1312 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-812
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. AT-1469 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-811
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-479 PAPILDYMO
2012-07-16
AT-810
DĖL KOMISIJOS ATSAKINGOJO SEKRETORIAUS SKYRIMO
2012-07-12
AT-802
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2012-07-12
AT-800
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2012-07-10
AT-795
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-234 ,,DĖL 2012 M. RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-07-10
AT-793
DĖL RENGINIO „AŠ MYLIU VASARĄ“ LAIKO NUSTATYMO
2012-07-10
AT-792
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-2113 PAPILDYMO
2012-07-09
AT-791
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-07-09
AT-787
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-07-09
AT-786
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
2012-07-05
AT-780
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 1 D. ĮSAKYMO NR. AT-1288 PAKEITIMO
2012-07-04
AT-775
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-07-04
AT-773
DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS LIETUVIŲ KALBOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
2012-07-02
AT-767
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDYBAI FINANSUOTI
2012-07-12
AT-12