Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-09
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAPILDYMO
2012-09-06
AT-994
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-09-06
AT-993
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-09-06
AT-991
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO S. NĖRIES G. 53, KUDIRKOS NAUMIESČIO M., ŠAKIŲ RAJONE, PLANO PRILYGINAMO DETALIOJO
2012-09-06
AT-990
DĖL SUDERINTOS SUSIRINKIMO VIETOS, LAIKO IR FO
2012-09-03
AT-983
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-09-03
AT-982
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-09-26
AT-1054
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAPILDYMO
2012-09-25
AT-1048
DĖL SOCIALINIO BŪSTO ŠAKIŲ RAJONE PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2012-09-25
AT-1047
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAKEITIMO
2012-09-24
AT-1044
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-09-24
AT-1043
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-09-24
AT-1042
RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ
2012-09-19
AT-1034
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2012 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ ATLIKIMO
2012-09-19
AT-1033
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-09-19
AT-1032
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS DAIVOS FLĖDERIENĖS ŠEIMAI
2012-09-19
AT-1031
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAKEITIMO
2012-09-19
AT-1029
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, GAUTŲ VYKDANT PROJEKTĄ „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA“, PERVEDIMO
2012-09-19
AT-1028
DĖL LICENCIJOS VERSTIS KELIŲ TRNSPORTO VEIKLA KOPIJOS IŠDAVIMO
2012-09-18
AT-1026
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO NEMUNO G. 85, GELGAUDIŠKIO M., ŠAKIŲ R., PLANO PRILYGINAMO DETALIOJO
2012-09-18
AT-1024
DĖL LICENCIJOS VERSTIS KELIŲ TRNSPORTO VEIKLA KOPIJOS, UAB ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS, IŠDAVIMO
2012-09-17
AT-1015
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAPILDYMO
2012-09-14
AT-1014
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-09-14
AT-1010
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2012-09-12
AT-1005