Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-11
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2012-11-29
AT-1309
DĖL PATIKSLINTO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PAPILDOMOMIS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2012-11-29
AT-1308
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-11-28
AT-1285
DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2012-11-26
AT-1276
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
2012-11-26
AT-1275
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2012-11-23
AT-1270
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ AUDITO
2012-11-23
AT-1268
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-23
AT-1267
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-23
AT-1266
DĖL PRITARIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ IMTI PASKOLĄ
2012-11-22
AT-1263
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-22
AT-1261
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2012-11-21
AT-1260
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-403 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-11-20
AT-1259
DĖL CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS TIKSLINIŲ (NEPLANINIŲ) PATIKRINIMŲ UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“, VŠĮ „ŠAKIŲ LIGONINĖ“ IR VŠĮ „ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS“ ATLIKIMO
2012-11-20
AT-1257
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-11-19
AT-1256
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ AUDITO
2012-11-19
AT-1255
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR.AT-385 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012-11-16
AT-1250
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS DOKUMENTŲ ALGIMANTO PUIDOKO KOMERCIJOS ĮMONEI PAKEITIMO
2012-11-15
AT-1241
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-11-15
AT-1239
DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO
2012-11-14
AT-1235
DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO
2012-11-14
AT-1234
DĖL REZISTENTŲ IR KITŲ ASMENŲ, NUŽUDYTŲ OKUPACINIŲ REŽIMŲ METU, PALAIKŲ PERKĖLIMO IR PALAIDOJIMO VIETŲ ĮAMŽINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-13
AT-1233
DĖL 2012-2013 MOKSLO METŲ ORGANIZUOJAMŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMOIR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2012-11-12
AT-1229
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2012-11-12
AT-1227
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-11-05
AT-1207
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-05
AT-1206