Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-11
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2012-11-29
AT-1309
DĖL PATIKSLINTO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PAPILDOMOMIS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2012-11-29
AT-1308
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2012-11-28
AT-1285
DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2012-11-26
AT-1276
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
2012-11-26
AT-1275
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2012-11-23
AT-1270
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ AUDITO
2012-11-23
AT-1268
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-23
AT-1267
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-23
AT-1266
DĖL PRITARIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ IMTI PASKOLĄ
2012-11-22
AT-1263
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-22
AT-1261
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2012-11-21
AT-1260
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-403 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-11-20
AT-1259
DĖL CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS TIKSLINIŲ (NEPLANINIŲ) PATIKRINIMŲ UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“, VŠĮ „ŠAKIŲ LIGONINĖ“ IR VŠĮ „ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS“ ATLIKIMO
2012-11-20
AT-1257
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-11-19
AT-1256
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ AUDITO
2012-11-19
AT-1255
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR.AT-385 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012-11-16
AT-1250
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS DOKUMENTŲ ALGIMANTO PUIDOKO KOMERCIJOS ĮMONEI PAKEITIMO
2012-11-15
AT-1241
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-11-15
AT-1239
DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO
2012-11-14
AT-1235
DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO
2012-11-14
AT-1234
DĖL REZISTENTŲ IR KITŲ ASMENŲ, NUŽUDYTŲ OKUPACINIŲ REŽIMŲ METU, PALAIKŲ PERKĖLIMO IR PALAIDOJIMO VIETŲ ĮAMŽINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-13
AT-1233
DĖL 2012-2013 MOKSLO METŲ ORGANIZUOJAMŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMOIR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2012-11-12
AT-1229
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2012-11-12
AT-1227
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-11-05
AT-1207
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-11-05
AT-1206