Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-12
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI
2012-12-21
AT-1408
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-21
AT-1407
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-12-21
AT-1406
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-20
AT-1398
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-12-20
AT-1397
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AUDITO
2012-12-19
AT-1393
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-19
AT-1390
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2012-12-18
AT-1389
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2012-12-18
AT-1388
DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2012-12-18
AT-1387
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. AT – 987 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO” PAKEI
2012-12-18
AT-1386
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-12-18
AT-1385
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-12-17
AT-1383
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-12-17
AT-1382
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-12-17
AT-1381
DĖL 2013 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2012-12-17
AT-1380
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITO
2012-12-13
AT-1367
DĖL 24-OSIOS INFORMATIKOS OLIMPIADOS II-OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2012-12-13
AT-1366
DĖL SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS 2012-2013 M. ŽIEMĄ
2012-12-11
AT-1360
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-11
AT-1358
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIDULIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2012-12-11
AT-1357
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2012-12-11
AT-1354
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-950 PAKEITIMO
2012-12-10
AT-1353
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
2012-12-10
AT-1350
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-10
AT-1349
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-12-05
AT-1345
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ,
2012-12-05
AT-1337
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-05
AT-1336
DĖL LEIDIMO DIRBTI DIDESNIU KRŪVIU
2012-12-04
AT-1331
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-04
AT-1330
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-04
AT-1329
DĖL LEIDIMO DIRBTI DIDESNIU KRŪVIU
2012-12-03
AT-1325
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2012-12-03
AT-1324
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, GAUTŲ VYKDANT PROJEKTĄ „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA“, PERVEDIMO
2012-12-03
AT-1319