Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2012-12
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI
2012-12-21
AT-1408
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-21
AT-1407
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-12-21
AT-1406
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-20
AT-1398
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-12-20
AT-1397
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AUDITO
2012-12-19
AT-1393
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-19
AT-1390
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2012-12-18
AT-1389
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2012-12-18
AT-1388
DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2012-12-18
AT-1387
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. AT – 987 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO” PAKEI
2012-12-18
AT-1386
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-12-18
AT-1385
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2012-12-17
AT-1383
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2012-12-17
AT-1382
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2012-12-17
AT-1381
DĖL 2013 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2012-12-17
AT-1380
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITO
2012-12-13
AT-1367
DĖL 24-OSIOS INFORMATIKOS OLIMPIADOS II-OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2012-12-13
AT-1366
DĖL SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS 2012-2013 M. ŽIEMĄ
2012-12-11
AT-1360
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-11
AT-1358
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIDULIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2012-12-11
AT-1357
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2012-12-11
AT-1354
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-950 PAKEITIMO
2012-12-10
AT-1353
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
2012-12-10
AT-1350
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-10
AT-1349
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2012-12-05
AT-1345
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ,
2012-12-05
AT-1337
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-05
AT-1336
DĖL LEIDIMO DIRBTI DIDESNIU KRŪVIU
2012-12-04
AT-1331
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-04
AT-1330
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2012-12-04
AT-1329
DĖL LEIDIMO DIRBTI DIDESNIU KRŪVIU
2012-12-03
AT-1325
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2012-12-03
AT-1324
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, GAUTŲ VYKDANT PROJEKTĄ „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA“, PERVEDIMO
2012-12-03
AT-1319