Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-01
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-24
AT-96
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2013-01-24
AT-93
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR KAIMO FILIALŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-03
AT-9
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-22
AT-89
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2013-2014 METAMS TVIRTINIMO
2013-01-22
AT-86
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2013-01-22
AT-85
DĖL MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO RAJONINIO ETAPO ORGANIZAVIMO
2013-01-21
AT-83
DĖL VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-21
AT-82
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2013-01-21
AT-81
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-01-21
AT-80
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-8
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-18
AT-77
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-01-18
AT-76
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-01-17
AT-75
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-01-17
AT-74
DĖL 61-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-17
AT-73
DĖL LEIDIMO KELEIVIAMS VEŽTI LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI ROMUI MILIŪNUI IŠDAVIMO
2013-01-17
AT-66
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2013-01-16
AT-65
DĖL 45-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
2013-01-16
AT-64
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-01-14
AT-62
DĖL LEIDIMO KELEIVIAMS VEŽTI LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI JUOZUI JUŠKAI IŠDAVIMO
2013-01-10
AT-61
DĖL 51-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-02
AT-6
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-10
AT-53
DĖL 46-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-10
AT-51
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2013-01-10
AT-50
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-02
AT-5
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-01-10
AT-49
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-10
AT-48
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-10
AT-43
DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-02
AT-4
DĖL ,,ŠAKIŲ RAJONO GRIOVIŲ BEI JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REMONTAS IR REKONSTRUKCIJA” TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
2013-01-09
AT-38
DĖL ,,ŠEŠUPĖS UPĖS KUDIRKOS NAUMIESTYJE BŪKLĖS GERINIMAS” (TECHNINIO PROJEKTO KOREKTŪRA) TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
2013-01-09
AT-37
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-01-08
AT-35
DĖL 62-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-08
AT-34
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS, VAIKO IŠMOKOMS, SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS, SOCIALINĖMS PASLAUGOMS ADMINISTRUOTI APSKAIČIAVIMO TVARKOS
2013-01-07
AT-33
DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-02
AT-3
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-07
AT-29
DĖL 42-OJO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2013-01-07
AT-28
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2013-01-07
AT-26
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-22
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR.AT-248 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-01-03
AT-21
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-02
AT-2
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-16
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2013-01-03
AT-15
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAKEITIMO
2013-01-03
AT-14
DĖL DALIES DARBDAVIO ĮGALIOJIMŲ PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAMS
2013-01-31
AT-125
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 2013 M. ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO PAT
2013-01-31
AT-121
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-12
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-01-31
AT-118
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2013-01-31
AT-117
DĖL DAILĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-31
AT-116
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-31
AT-114
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-11
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 5 D.ĮSAKYMO NR. AT-578 PAKEITIMO
2013-01-25
AT-101
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-03
AT-10
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IŠ APLINKOS TVARKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ IŠLAIKOMOSE PAREIGYBĖSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-02
AT-1