Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-01
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-24
AT-96
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2013-01-24
AT-93
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR KAIMO FILIALŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-03
AT-9
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-22
AT-89
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2013-2014 METAMS TVIRTINIMO
2013-01-22
AT-86
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2013-01-22
AT-85
DĖL MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO RAJONINIO ETAPO ORGANIZAVIMO
2013-01-21
AT-83
DĖL VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-21
AT-82
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2013-01-21
AT-81
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-01-21
AT-80
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-8
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-18
AT-77
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-01-18
AT-76
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-01-17
AT-75
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-01-17
AT-74
DĖL 61-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-17
AT-73
DĖL LEIDIMO KELEIVIAMS VEŽTI LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI ROMUI MILIŪNUI IŠDAVIMO
2013-01-17
AT-66
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2013-01-16
AT-65
DĖL 45-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
2013-01-16
AT-64
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-01-14
AT-62
DĖL LEIDIMO KELEIVIAMS VEŽTI LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI JUOZUI JUŠKAI IŠDAVIMO
2013-01-10
AT-61
DĖL 51-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-02
AT-6
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-10
AT-53
DĖL 46-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-10
AT-51
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2013-01-10
AT-50
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-02
AT-5
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-01-10
AT-49
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-10
AT-48
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-10
AT-43
DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-02
AT-4
DĖL ,,ŠAKIŲ RAJONO GRIOVIŲ BEI JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REMONTAS IR REKONSTRUKCIJA” TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
2013-01-09
AT-38
DĖL ,,ŠEŠUPĖS UPĖS KUDIRKOS NAUMIESTYJE BŪKLĖS GERINIMAS” (TECHNINIO PROJEKTO KOREKTŪRA) TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
2013-01-09
AT-37
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-01-08
AT-35
DĖL 62-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-08
AT-34
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS ŠALPOS IŠMOKOMS, VAIKO IŠMOKOMS, SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS, SOCIALINĖMS PASLAUGOMS ADMINISTRUOTI APSKAIČIAVIMO TVARKOS
2013-01-07
AT-33
DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-02
AT-3
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-07
AT-29
DĖL 42-OJO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2013-01-07
AT-28
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2013-01-07
AT-26
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-22
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR.AT-248 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-01-03
AT-21
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-02
AT-2
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-16
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2013-01-03
AT-15
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAKEITIMO
2013-01-03
AT-14
DĖL DALIES DARBDAVIO ĮGALIOJIMŲ PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAMS
2013-01-31
AT-125
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 2013 M. ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO PAT
2013-01-31
AT-121
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-12
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-01-31
AT-118
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2013-01-31
AT-117
DĖL DAILĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-01-31
AT-116
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-31
AT-114
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-03
AT-11
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 5 D.ĮSAKYMO NR. AT-578 PAKEITIMO
2013-01-25
AT-101
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-01-03
AT-10
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IŠ APLINKOS TVARKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ IŠLAIKOMOSE PAREIGYBĖSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-01-02
AT-1