Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-02
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VARPO G. 6, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE, PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-02-26
AT-226
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2013-02-26
AT-225
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĮŽUSIOS PASKOLOS SKYRIMO
2013-02-26
AT-218
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-02-26
AT-216
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-02-26
AT-214
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADŲ ORGANIZAVIMO
2013-02-26
AT-211
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-02-26
AT-209
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BAŽNYČIOS G. 28B, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE, PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2013-02-26
AT-206
DĖL KONTAKTINIO ASMENS PASKYRIM
2013-02-26
AT-204
DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVIRTINIMO
2013-02-26
AT-173
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) DALIES ŽODŽIU PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2013-02-26
AT-171
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-02-26
AT-169
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO
2013-02-19
AT-167
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 10-11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANI
2013-02-18
AT-161
DĖL KONKURSO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ATŠAUKIMO
2013-02-12
AT-156
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-02-11
AT-153
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1323 DALINIO PAKEITIMO
2013-02-08
AT-151
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 DALINIO PAKEITIMO
2013-02-08
AT-150
DĖL TERMINO IŠVADAI PATEIKTI PRATĘSIMO
2013-02-08
AT-148
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2013-02-08
AT-145
DĖL LICENCIJOS KORTELĖS VERSTIS KELIŲ TRANSPORTO VEIKLA UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS”, PAKEITIMO Į LICENCIJOS KOPIJĄ IR JOS PRATĘSIMO
2013-02-06
AT-139
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-02-06
AT-137
DĖL SAUGOS ĮGALIOTINIO INFORMACINĖMS SISTEMOMS PASKYRIMO
2013-02-05
AT-135
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2013-02-05
AT-134
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO
2013-02-05
AT-132
DĖL PAVEDIMO VYKDYTI TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ
2013-02-04
AT-130
DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 9 -12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2013-02-01
AT-128