Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-02
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VARPO G. 6, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE, PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-02-26
AT-226
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2013-02-26
AT-225
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĮŽUSIOS PASKOLOS SKYRIMO
2013-02-26
AT-218
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-02-26
AT-216
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-02-26
AT-214
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADŲ ORGANIZAVIMO
2013-02-26
AT-211
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-02-26
AT-209
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BAŽNYČIOS G. 28B, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE, PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2013-02-26
AT-206
DĖL KONTAKTINIO ASMENS PASKYRIM
2013-02-26
AT-204
DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVIRTINIMO
2013-02-26
AT-173
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) DALIES ŽODŽIU PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2013-02-26
AT-171
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
2013-02-26
AT-169
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO
2013-02-19
AT-167
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 10-11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANI
2013-02-18
AT-161
DĖL KONKURSO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ATŠAUKIMO
2013-02-12
AT-156
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-02-11
AT-153
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1323 DALINIO PAKEITIMO
2013-02-08
AT-151
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 DALINIO PAKEITIMO
2013-02-08
AT-150
DĖL TERMINO IŠVADAI PATEIKTI PRATĘSIMO
2013-02-08
AT-148
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2013-02-08
AT-145
DĖL LICENCIJOS KORTELĖS VERSTIS KELIŲ TRANSPORTO VEIKLA UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS”, PAKEITIMO Į LICENCIJOS KOPIJĄ IR JOS PRATĘSIMO
2013-02-06
AT-139
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-02-06
AT-137
DĖL SAUGOS ĮGALIOTINIO INFORMACINĖMS SISTEMOMS PASKYRIMO
2013-02-05
AT-135
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2013-02-05
AT-134
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO
2013-02-05
AT-132
DĖL PAVEDIMO VYKDYTI TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ
2013-02-04
AT-130
DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 9 -12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2013-02-01
AT-128