Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-04
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2013-04-30
AT-492
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS STRATEGINIO PLANAVIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-04-30
AT-489
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 7,5 PROCENTO, KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONŲ METU, IŠDAVIMO
2013-04-30
AT-488
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2013-04-29
AT-477
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-04-25
AT-462
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. AT-247 PAPILDYMO
2013-04-25
AT-461
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LEIDINIŲ LEIDYBOS FINANSAVIMUI, TVARKOS APRAŠO IR LEIDYBOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2013-04-25
AT-459
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-04-23
AT-450
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2013-04-23
AT-449
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2013-04-23
AT-448
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-04-23
AT-447
DĖL KOORDINACINĖS GRUPĖS SĄRAŠO SUDARYMO
2013-04-22
AT-444
DĖL ĮGALIOJIMO
2013-04-22
AT-443
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-04-17
AT-424
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-04-15
AT-422
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR.AT-248 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-04-15
AT-420
DĖL ĮGALIOJIMO
2013-04-15
AT-419
DĖL 2012 - 2013 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS RAJONE
2013-04-12
AT-417
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2013-04-12
AT-416
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-04-10
AT-409
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-04-09
AT-407
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2013-04-09
AT-405
DĖL MENŲ IR TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2013-04-08
AT-403
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2013-04-08
AT-401
DĖL DELEGAVIMO Į PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
2013-04-04
AT-388
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-04-03
AT-382
DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2013-04-02
AT-374
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS GEODEZININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-04-02
AT-373
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-04-02
AT-372
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-04-02
AT-371
DĖL TARPINSTITUCINĖS KOMANDOS SUDARYMO IR VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2013-04-02
AT-370