Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-05
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-501 PAKEITIMO
2013-05-31
AT-632
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-05-30
AT-611
DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO
2013-05-29
AT-608
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-29
AT-607
DĖL MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2013-05-28
AT-605
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-27
AT-595
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2013-05-24
AT-591
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-24
AT-590
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS UAB „GULBELĖ“ IŠDAVIMO
2013-05-24
AT-586
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-501 PAKEITIMO
2013-05-22
AT-582
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-21
AT-581
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-501 PAKEITIMO
2013-05-21
AT-577
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-21
AT-576
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-21
AT-574
DĖL LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI IR PREKIAUTI AGRESYVIAIS ŠUNIMIS IŠDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-20
AT-572
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-501 PAKEITIMO
2013-05-20
AT-571
DĖL ATSAKINGO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIO SKYRIMO
2013-05-20
AT-570
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-20
AT-569
DĖL KONKURSO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ATŠAUKIMO
2013-05-16
AT-565
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-05-16
AT-564
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-05-16
AT-563
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-05-16
AT-562
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-758 PAKEITIMO
2013-05-16
AT-561
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-15
AT-559
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2013-05-15
AT-558
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2013-05-15
AT-553
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2013-05-15
AT-551
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-05-15
AT-547
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1323 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-15
AT-546
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-15
AT-545
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1320 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-15
AT-544
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-14
AT-537
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2013-05-13
AT-535
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-13
AT-534
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI
2013-05-10
AT-533
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2013-05-09
AT-529
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-05-08
AT-523
DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS ( II ETAPAS ). DARBAI“ APSKAITOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2013-05-08
AT-519
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2013-05-06
AT-516
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-06
AT-514
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-05-06
AT-513
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-02
AT-503
DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2013-05-02
AT-501
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT – 12 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2013-05-02
AT-499