Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-05
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-501 PAKEITIMO
2013-05-31
AT-632
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-05-30
AT-611
DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO
2013-05-29
AT-608
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-29
AT-607
DĖL MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2013-05-28
AT-605
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-27
AT-595
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2013-05-24
AT-591
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-24
AT-590
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS UAB „GULBELĖ“ IŠDAVIMO
2013-05-24
AT-586
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-501 PAKEITIMO
2013-05-22
AT-582
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-21
AT-581
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-501 PAKEITIMO
2013-05-21
AT-577
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-21
AT-576
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-21
AT-574
DĖL LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI IR PREKIAUTI AGRESYVIAIS ŠUNIMIS IŠDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-20
AT-572
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-501 PAKEITIMO
2013-05-20
AT-571
DĖL ATSAKINGO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIO SKYRIMO
2013-05-20
AT-570
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-20
AT-569
DĖL KONKURSO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ATŠAUKIMO
2013-05-16
AT-565
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-05-16
AT-564
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-05-16
AT-563
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-05-16
AT-562
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-758 PAKEITIMO
2013-05-16
AT-561
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-15
AT-559
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2013-05-15
AT-558
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2013-05-15
AT-553
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2013-05-15
AT-551
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-05-15
AT-547
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1323 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-15
AT-546
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-15
AT-545
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1320 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-15
AT-544
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-14
AT-537
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2013-05-13
AT-535
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-13
AT-534
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI
2013-05-10
AT-533
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2013-05-09
AT-529
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-05-08
AT-523
DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS ( II ETAPAS ). DARBAI“ APSKAITOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2013-05-08
AT-519
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2013-05-06
AT-516
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
2013-05-06
AT-514
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-05-06
AT-513
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-05-02
AT-503
DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2013-05-02
AT-501
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT – 12 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2013-05-02
AT-499