Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-09
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-12
AT-994
DĖL MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO
2013-09-11
AT-991
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-11
AT-990
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-10
AT-988
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-09
AT-984
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAPILDYMO
2013-09-06
AT-982
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-09-06
AT-980
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-09-06
AT-979
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-05
AT-972
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-09-04
AT-971
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-03
AT-963
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-5 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO” PAPILDYMO
2013-09-30
AT-1079
DĖL 2013 - 2014 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONE
2013-09-30
AT-1076
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-30
AT-1075
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-30
AT-1074
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS KOPIJOS NR. 25-2 GALIOJIMO PANAIKINIMO
2013-09-27
AT-1071
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2013-09-27
AT-1067
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMAS TIKSLI
2013-09-26
AT-1061
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-09-25
AT-1059
DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ KONSTITUCIJOS EGZAMINO RENGIMĄ PASKYRIMO
2013-09-25
AT-1058
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-09-25
AT-1056
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIORITETŲ, VERTINANT SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTUS
2013-09-24
AT-1053
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-09-24
AT-1049
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR.AT-1192 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2013-09-23
AT-1047
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 5 D. ĮSAKYMO NR.AT-1235 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2013-09-23
AT-1046
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-4 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO” PAPILDYMO
2013-09-23
AT-1045
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-20
AT-1030
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-09-20
AT-1028
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NR. 193 PAPILDYMO
2013-09-19
AT-1021
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO
2013-09-17
AT-1011
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-17
AT-1010
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO TVIRTINIMO
2013-09-16
AT-1003
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-09-12
AT-1002