Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-10
DĖL IŠORINĖS REKLAMOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013-10-31
AT-1203
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-10-02
AT-1202
DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU NAUDOTI
2013-10-29
AT-1197
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-10-28
AT-1193
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-28
AT-1190
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1320 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-17
AT-1151
DĖL BENDROJO LAVINIMO IR GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIOJIMO Į (IŠ) MOKYKLAS MOKYKLINIU IR SENIŪNIJŲ TRANSPORTU MARŠRUTŲ TVIRTINIMO
2013-10-15
AT-1143
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2013-10-15
AT-1138
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-15
AT-1137
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-15
AT-1136
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1323 DALINIO PAKEITIM
2013-10-15
AT-1135
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-15
AT-1134
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-10-15
AT-1132
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-11
AT-1129
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-10-11
AT-1128
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2013-10-10
AT-1126
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2013-10-10
AT-1124
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M.
2013-10-10
AT-1123
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2013-10-07
AT-1120
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-07
AT-1113
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-04
AT-1110
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-04
AT-1106
DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SOCIALINIO BŪSTO ŠAKIUOSE PIRKIMUI SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU ORGANIZUOTI IR ATLIKTI SUDARYMO, KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2013-10-03
AT-1104
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAPILDYMO
2013-10-03
AT-1100
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-10-02
AT-1097
DĖL STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO SKYRIMO
2013-10-02
AT-1090
DĖL LICENCIJOS NR. 98-K VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 7,5 PROCENTO, KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONŲ METU, GALIOJIMO PANAIKINIMO
2013-10-01
AT-1087
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-10-01
AT-1086