Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-10
DĖL IŠORINĖS REKLAMOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013-10-31
AT-1203
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-10-02
AT-1202
DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU NAUDOTI
2013-10-29
AT-1197
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-10-28
AT-1193
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-28
AT-1190
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1320 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-17
AT-1151
DĖL BENDROJO LAVINIMO IR GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIOJIMO Į (IŠ) MOKYKLAS MOKYKLINIU IR SENIŪNIJŲ TRANSPORTU MARŠRUTŲ TVIRTINIMO
2013-10-15
AT-1143
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2013-10-15
AT-1138
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-15
AT-1137
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-15
AT-1136
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1323 DALINIO PAKEITIM
2013-10-15
AT-1135
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-15
AT-1134
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-10-15
AT-1132
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-11
AT-1129
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-10-11
AT-1128
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2013-10-10
AT-1126
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2013-10-10
AT-1124
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M.
2013-10-10
AT-1123
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2013-10-07
AT-1120
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-07
AT-1113
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-04
AT-1110
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-10-04
AT-1106
DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SOCIALINIO BŪSTO ŠAKIUOSE PIRKIMUI SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU ORGANIZUOTI IR ATLIKTI SUDARYMO, KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2013-10-03
AT-1104
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 PAPILDYMO
2013-10-03
AT-1100
DĖL LEIDIMO NUOSAVĄ AUTOMOBILĮ NAUDOTI TARNYBOS REIKMĖMS
2013-10-02
AT-1097
DĖL STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO SKYRIMO
2013-10-02
AT-1090
DĖL LICENCIJOS NR. 98-K VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 7,5 PROCENTO, KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONŲ METU, GALIOJIMO PANAIKINIMO
2013-10-01
AT-1087
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-10-01
AT-1086