Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-11
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2013-11-29
AT-1345
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2013-11-29
AT-1344
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-11-29
AT-1339
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-11-29
AT-1335
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-11-28
AT-1329
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-11-27
AT-1326
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2013-11-26
AT-1324
DĖL NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-11-26
AT-1322
DĖL KONKURSO ATŠAUKIMO
2013-11-26
AT-1296
DĖL LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSO ,,DAINŲ DAINELĖ” SAVIVALDYBĖS ETAPO ORGANIZAVIMO
2013-11-25
AT-1290
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ AUDITO
2013-11-25
AT-1289
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2013-11-25
AT-1287
DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2013-11-22
AT-1283
DĖL LEIDIMŲ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013-11-22
AT-1282
DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS LEIDIMO NR. 3-6 PAPILDYMO
2013-11-22
AT-1281
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-11-21
AT-1279
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2013-11-20
AT-1269
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2013-11-18
AT-1268
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS MB „ELDASTA“ IŠDAVIMO
2013-11-18
AT-1265
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-11-18
AT-1262
DĖL PRADINIO ĮNAŠO GRĄŽINIMO
2013-11-18
AT-1260
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-11-15
AT-1258
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2013-11-15
AT-1257
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-618 PAPILDYMO
2013-11-14
AT-1256
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. ĮSAKYMO NR. AT-1239 PAPILDYMO
2013-11-14
AT-1253
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO NR. AT-1200 PAPILDYMO
2013-11-14
AT-1252
DĖL 2013-2014 MOKSLO METŲ ORGANIZUOJAMŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2013-11-13
AT-1250
DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO
2013-11-13
AT-1249
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-11-13
AT-1248
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-370 PAKEITIMO
2013-11-12
AT-1246
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRIČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT-1214 DALINIO PAKEITIMO
2013-11-11
AT-1243
DĖL INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2013-11-11
AT-1241
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-11-11
AT-1240
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2013-2015 METAMS TVIRTINIMO
2013-11-08
AT-1238
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. ĮSAKYMO NR. AT-1239 PAKEITIMO
2013-11-08
AT-1237
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-2113 PAKEITIMO
2013-11-08
AT-1236
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-11-08
AT-1235
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-11-07
AT-1231
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-11-07
AT-1228
DĖL PATIKSLINTO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS DARBŲ IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 2013 M. PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2013-11-06
AT-1226
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-11-05
AT-1221
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS CENTRŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2013-11-05
AT-1220
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-11-05
AT-1219
DĖL PLOKŠČIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2013-11-05
AT-1217
DĖL PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KŪRIMO KURATORIAUS SKYRIMO
2013-11-05
AT-1216
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIO GRAFIKO TVIRTINIMO
2013-11-04
AT-1214
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 – 2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAKEITIMUS IR PAPILDYMUS
2013-11-04
AT-1213
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-11-04
AT-1212