Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-12
DĖL MOKYKLŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2013-12-30
AT-1491
DĖL 43-OJO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2013-12-30
AT-1490
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2013-12-30
AT-1489
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-27
AT-1487
DĖL SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ PROGRAMOS (07) PRIEMONIŲ TIKSLINIMO
2013-12-27
AT-1467
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI
2013-12-27
AT-1464
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-27
AT-1462
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-27
AT-1461
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-87 DALINIO PAKEITIMO
2013-12-20
AT-1453
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-1383 DALINIO PAKEITIMO
2013-12-20
AT-1449
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2013-12-20
AT-1448
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS
2013-12-20
AT-1446
DĖL STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO SKYRIMO
2013-12-19
AT-1435
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-19
AT-1434
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-19
AT-1433
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-12-19
AT-1432
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2013-12-18
AT-1429
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2013-12-18
AT-1428
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-18
AT-1424
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
2013-12-17
AT-1421
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-17
AT-1420
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-16
AT-1415
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-12-12
AT-1401
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-11
AT-1395
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2013-12-11
AT-1393
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-11
AT-1391
DĖL 25-OSIOS INFORMATIKOS OLIMPIADOS II-OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2013-12-10
AT-1384
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-10
AT-1382
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-09
AT-1381
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1359 PAKEITIMO
2013-12-09
AT-1380
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-09
AT-1379
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-09
AT-1376
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-09
AT-1373
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-05
AT-1370
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-04
AT-1366
DĖL PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013-12-04
AT-1363
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-04
AT-1362
DĖL LĖŠŲ IŠ GRAŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-04
AT-1361
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-03
AT-1359
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-03
AT-1358
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-03
AT-1357
DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO KĘSTUČIUI KUNCAIČIUI
2013-12-03
AT-1356
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2013-12-02
AT-1355