Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2013-12
DĖL MOKYKLŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2013-12-30
AT-1491
DĖL 43-OJO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2013-12-30
AT-1490
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2013-12-30
AT-1489
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-27
AT-1487
DĖL SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ PROGRAMOS (07) PRIEMONIŲ TIKSLINIMO
2013-12-27
AT-1467
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI
2013-12-27
AT-1464
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-27
AT-1462
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-27
AT-1461
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-87 DALINIO PAKEITIMO
2013-12-20
AT-1453
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-1383 DALINIO PAKEITIMO
2013-12-20
AT-1449
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2013-12-20
AT-1448
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS
2013-12-20
AT-1446
DĖL STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO SKYRIMO
2013-12-19
AT-1435
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-19
AT-1434
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-19
AT-1433
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-12-19
AT-1432
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2013-12-18
AT-1429
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2013-12-18
AT-1428
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-18
AT-1424
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
2013-12-17
AT-1421
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-17
AT-1420
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-16
AT-1415
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2013-12-12
AT-1401
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-11
AT-1395
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2013-12-11
AT-1393
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-11
AT-1391
DĖL 25-OSIOS INFORMATIKOS OLIMPIADOS II-OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2013-12-10
AT-1384
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-10
AT-1382
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-09
AT-1381
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1359 PAKEITIMO
2013-12-09
AT-1380
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-09
AT-1379
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-09
AT-1376
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-09
AT-1373
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-05
AT-1370
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-04
AT-1366
DĖL PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013-12-04
AT-1363
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-04
AT-1362
DĖL LĖŠŲ IŠ GRAŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-04
AT-1361
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2013-12-03
AT-1359
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-03
AT-1358
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2013-12-03
AT-1357
DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO KĘSTUČIUI KUNCAIČIUI
2013-12-03
AT-1356
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2013-12-02
AT-1355