Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-01
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-01-30
AT-92
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-01-29
AT-86
DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 9 -12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-01-29
AT-85
DĖL 63-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-27
AT-80
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AUDITO
2014-01-27
AT-78
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-01-06
AT-7
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. AT-41 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-01-21
AT-66
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2014-01-03
AT-6
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2014-01-16
AT-55
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2014 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014-01-16
AT-54
DĖL 62-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-15
AT-52
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2014-01-03
AT-5
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PADALINIO NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO 2014 M.
2014-01-14
AT-43
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO 2014 M.
2014-01-14
AT-42
DĖL VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-14
AT-39
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2014-01-14
AT-37
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2014-01-10
AT-34
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2014-01-10
AT-33
DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI
2014-01-10
AT-31
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2014-01-03
AT-3
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2014-01-09
AT-26
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2014-01-09
AT-25
DĖL 47-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-08
AT-21
DĖL PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO METODIKOS TVIRTINIMO
2014-01-03
AT-2
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-01-07
AT-16
DĖL 46-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
2014-01-07
AT-14
DĖL 52-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-02
AT-1
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-01-07
AT--13
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS UAB „ALOVETA“ IŠDAVIMO
2014-01-07
AT--11