Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-01
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-01-30
AT-92
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-01-29
AT-86
DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 9 -12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-01-29
AT-85
DĖL 63-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-27
AT-80
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AUDITO
2014-01-27
AT-78
DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-01-06
AT-7
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. AT-41 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-01-21
AT-66
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2014-01-03
AT-6
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2014-01-16
AT-55
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2014 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014-01-16
AT-54
DĖL 62-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-15
AT-52
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2014-01-03
AT-5
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PADALINIO NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO 2014 M.
2014-01-14
AT-43
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO 2014 M.
2014-01-14
AT-42
DĖL VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-14
AT-39
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2014-01-14
AT-37
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2014-01-10
AT-34
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2014-01-10
AT-33
DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI
2014-01-10
AT-31
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2014-01-03
AT-3
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2014-01-09
AT-26
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2014-01-09
AT-25
DĖL 47-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-08
AT-21
DĖL PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO METODIKOS TVIRTINIMO
2014-01-03
AT-2
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-01-07
AT-16
DĖL 46-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
2014-01-07
AT-14
DĖL 52-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-01-02
AT-1
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-01-07
AT--13
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS UAB „ALOVETA“ IŠDAVIMO
2014-01-07
AT--11