Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-03
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-03-28
AT-316
DĖL KIDULIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-03-27
AT-315
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-27
AT-314
DĖL ĮGALIOJIMO
2014-03-27
AT-313
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO
2014-03-27
AT-312
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-26
AT-308
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-26
AT-307
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-26
AT-306
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2014-03-26
AT-305
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2014 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2014-03-25
AT-293
DĖL VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS 8 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-03-25
AT-292
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-107 PRIEDO PAKEITIMO
2014-03-25
AT-291
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS KOPIJOS NR. 25-71 PAKEITIMO
2014-03-25
AT-290
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-24
AT-283
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-24
AT-282
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 7-10 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-03-21
AT-279
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. AT-270 PAKEITIMO
2014-03-20
AT-275
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. AT-220 PAKEITIMO
2014-03-20
AT-274
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2014-03-19
AT-270
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-17
AT-256
DĖL MENŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO DAILĖS, FOTOGRAFIJOS BEI MUZIKOS IR KOMPIUTERIŲ MUZIKOS TECHNOLOGIJOS SRIČIŲ VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2014-03-17
AT-255
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2014-03-17
AT-254
DĖL TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2014-03-14
AT-253
DĖL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-03-14
AT-237
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2014-03-14
AT-236
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-14
AT-229
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO TVIRTINIMO
2014-03-12
AT-218
DĖL ĮGALIOJIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJUI SUTEIKIMO
2014-03-12
AT-217
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2014-03-12
AT-216
DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO ŠAKIŲ MIESTE NUOMOS PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO TVIRTINIMO, PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2014-03-10
AT-214
DĖL VIETOS, KURIOJE LEIDŽIAMA PREKIAUTI ATSKIRŲ RŪŠIŲ GYVŪNAIS, NUSTATYMO
2014-03-07
AT-209
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-03-07
AT-208
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-03-06
AT-206
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO 6-8 KLASIŲ MOKINIAMS
2014-03-05
AT-198
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-03-05
AT-197
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTO „ŠEŠUPĖS UPĖS BASEINO GAMTOSAUGOS SITUACIJOS GERINIMAS STIPRINANT PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ“, PROJEKTO KODAS NR.ILPR.01.01.00-72-071/10-00 PROJEKTO ATASKAITŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-03-04
AT-196
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-03-04
AT-195
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS AKTŲ REGISTRAVIMO, JŲ BYLŲ SUDARYMO IR SAUGOJIMO, ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO REIKALAVIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-03-04
AT-194
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO
2014-03-03
AT-192
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-28
AT-187
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-28
AT-186
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2014-03-27
AT-183
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR.AT-1282 PAKEITIMO
2014-03-27
AT-181
DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2014-03-27
AT-180
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-03-27
AT-178
DĖL ŠAKIŲ RAJONO GYVENVIEČIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO
2014-03-26
AT-177