Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-03
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-03-28
AT-316
DĖL KIDULIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-03-27
AT-315
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-27
AT-314
DĖL ĮGALIOJIMO
2014-03-27
AT-313
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO
2014-03-27
AT-312
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-26
AT-308
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-26
AT-307
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-26
AT-306
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2014-03-26
AT-305
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2014 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2014-03-25
AT-293
DĖL VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS 8 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-03-25
AT-292
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-107 PRIEDO PAKEITIMO
2014-03-25
AT-291
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS KOPIJOS NR. 25-71 PAKEITIMO
2014-03-25
AT-290
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-24
AT-283
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-24
AT-282
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 7-10 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-03-21
AT-279
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. AT-270 PAKEITIMO
2014-03-20
AT-275
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. AT-220 PAKEITIMO
2014-03-20
AT-274
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2014-03-19
AT-270
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-17
AT-256
DĖL MENŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO DAILĖS, FOTOGRAFIJOS BEI MUZIKOS IR KOMPIUTERIŲ MUZIKOS TECHNOLOGIJOS SRIČIŲ VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2014-03-17
AT-255
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2014-03-17
AT-254
DĖL TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2014-03-14
AT-253
DĖL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2014-03-14
AT-237
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2014-03-14
AT-236
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-14
AT-229
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO TVIRTINIMO
2014-03-12
AT-218
DĖL ĮGALIOJIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJUI SUTEIKIMO
2014-03-12
AT-217
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2014-03-12
AT-216
DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO ŠAKIŲ MIESTE NUOMOS PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO TVIRTINIMO, PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2014-03-10
AT-214
DĖL VIETOS, KURIOJE LEIDŽIAMA PREKIAUTI ATSKIRŲ RŪŠIŲ GYVŪNAIS, NUSTATYMO
2014-03-07
AT-209
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-03-07
AT-208
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-03-06
AT-206
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO 6-8 KLASIŲ MOKINIAMS
2014-03-05
AT-198
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2014-03-05
AT-197
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTO „ŠEŠUPĖS UPĖS BASEINO GAMTOSAUGOS SITUACIJOS GERINIMAS STIPRINANT PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ“, PROJEKTO KODAS NR.ILPR.01.01.00-72-071/10-00 PROJEKTO ATASKAITŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-03-04
AT-196
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-03-04
AT-195
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS AKTŲ REGISTRAVIMO, JŲ BYLŲ SUDARYMO IR SAUGOJIMO, ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO REIKALAVIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-03-04
AT-194
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO
2014-03-03
AT-192
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-28
AT-187
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-03-28
AT-186
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2014-03-27
AT-183
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR.AT-1282 PAKEITIMO
2014-03-27
AT-181
DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2014-03-27
AT-180
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-03-27
AT-178
DĖL ŠAKIŲ RAJONO GYVENVIEČIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO
2014-03-26
AT-177