Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-08
DĖL PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014-08-29
AT-817
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-29
AT-816
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-08-29
AT-815
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M.
2014-08-27
AT-798
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2014-08-22
AT-786
DĖL DARBO GRUPĖS EURO ĮVEDIMO VEIKSMAMS KOORDINUOTI SUDARYMO
2014-08-18
AT-777
DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMUI SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU ORGANIZUOTI IR ATLIKTI SUDARYMO, KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2014-08-18
AT-776
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-18
AT-773
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-725 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-08-13
AT-766
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-12
AT-760
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-12
AT-759
DĖL RENGINIO „ZANAVYKŲ VASARA 2014“ LAIKO NUSTATYMO
2014-08-11
AT-758
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2014-08-11
AT-757
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-06
AT-751
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
2014-08-01
AT-743
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-01
AT-741