Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-08
DĖL PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014-08-29
AT-817
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-29
AT-816
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-08-29
AT-815
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M.
2014-08-27
AT-798
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2014-08-22
AT-786
DĖL DARBO GRUPĖS EURO ĮVEDIMO VEIKSMAMS KOORDINUOTI SUDARYMO
2014-08-18
AT-777
DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMUI SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU ORGANIZUOTI IR ATLIKTI SUDARYMO, KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2014-08-18
AT-776
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-18
AT-773
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-725 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-08-13
AT-766
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-12
AT-760
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-12
AT-759
DĖL RENGINIO „ZANAVYKŲ VASARA 2014“ LAIKO NUSTATYMO
2014-08-11
AT-758
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2014-08-11
AT-757
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-06
AT-751
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
2014-08-01
AT-743
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-08-01
AT-741