Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-09
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-09-30
AT-938
DĖL DELEGAVIMO Į INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS RENGIMO DARBO GRUPĘ
2014-09-30
AT-937
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-30
AT-932
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIORITETŲ, VERTINANT SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTUS
2014-09-29
AT-931
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-26
AT-924
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-09-26
AT-922
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-26
AT-919
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-09-25
AT-911
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2014-09-25
AT-910
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-24
AT-909
DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ KONSTITUCIJOS EGZAMINO RENGIMĄ PASKYRIMO
2014-09-24
AT-908
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-24
AT-907
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-18
AT-874
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-09-17
AT-872
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-09-15
AT-868
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-12
AT-860
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-12
AT-859
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-09-10
AT-855
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-08
AT-851
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-09-04
AT-845
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-625 PAPILDYMO
2014-09-04
AT-844
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-09-04
AT-843
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-03
AT-839
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-03
AT-838
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT - 1198 PAKEITIMO
2014-09-03
AT-836
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT - 1195 PAKEITIMO
2014-09-03
AT-835
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT - 1349 PAKEITIMO
2014-09-03
AT-834
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT - 1107 PAKEITIMO
2014-09-03
AT-833
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2014-09-02
AT-831
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-09-01
AT-829
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-09-01
AT-828