Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-09
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-09-30
AT-938
DĖL DELEGAVIMO Į INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS RENGIMO DARBO GRUPĘ
2014-09-30
AT-937
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-30
AT-932
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIORITETŲ, VERTINANT SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTUS
2014-09-29
AT-931
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-26
AT-924
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-09-26
AT-922
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-26
AT-919
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-09-25
AT-911
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2014-09-25
AT-910
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-24
AT-909
DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ KONSTITUCIJOS EGZAMINO RENGIMĄ PASKYRIMO
2014-09-24
AT-908
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-24
AT-907
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-18
AT-874
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-09-17
AT-872
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-09-15
AT-868
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-12
AT-860
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-12
AT-859
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-09-10
AT-855
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-09-08
AT-851
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-09-04
AT-845
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-625 PAPILDYMO
2014-09-04
AT-844
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-09-04
AT-843
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-03
AT-839
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-09-03
AT-838
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT - 1198 PAKEITIMO
2014-09-03
AT-836
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT - 1195 PAKEITIMO
2014-09-03
AT-835
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT - 1349 PAKEITIMO
2014-09-03
AT-834
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT - 1107 PAKEITIMO
2014-09-03
AT-833
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2014-09-02
AT-831
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-09-01
AT-829
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-09-01
AT-828