Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-10
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO
2014-10-10
AT-999
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-10-10
AT-998
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-10-09
AT-994
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIO DARBUOTOJO (ĮVAIRIŲ SPECIALIZACIJŲ) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2014-10-08
AT-980
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 – 2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAKEITIMUS IR PAPILDYMUS
2014-10-07
AT-978
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1320 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPIŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
2014-10-07
AT-977
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IŠ APLINKOS TVARKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ IŠLAIKOMOSE PAREIGYBĖSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO
2014-10-07
AT-973
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-10-06
AT-965
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-10-06
AT-963
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. AT-889 „DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI BENDROVĖSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-10-02
AT-953
DĖL NURODYMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ TIEKTI GERIAMĄJĮ VANDENĮ GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOS, PAJOTIJO KAIMO GYVENTOJAMS
2014-10-01
AT-951
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ R.SAV., APJUNGIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-10-01
AT-949
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO PRAMONĖS TERITORIJAI ŠAKIŲ MIESTE DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-10-01
AT-948
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-10-01
AT-946
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-10-01
AT-945
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-10-31
AT-1080
DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2014-10-30
AT-1078
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2014-10-30
AT-1077
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-10-29
AT-1076
DĖL PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-10-29
AT-1072
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-10-27
AT-1060
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-10-27
AT-1059
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-10-27
AT-1058
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-10-24
AT-1054
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-10-24
AT-1053
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SEN., ARŽUOLUPIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2014-10-22
AT-1046
DĖL DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ
2014-10-21
AT-1043
DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-10-21
AT-1042
DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-10-21
AT-1041
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-10-20
AT-1039
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-10-20
AT-1034
DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMUI SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU ORGANIZUOTI IR ATLIKTI SUDARYMO, KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2014-10-16
AT-1030
DĖL 2014 - 2015 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONE
2014-10-16
AT-1026
DĖL ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ PASKYRIMO
2014-10-15
AT-1022
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO NESANKCIONUOTAM SIRENŲ ĮSIJUNGIMUI TIRTI
2014-10-15
AT-1021
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-10-15
AT-1018
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-10-13
AT-1004
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-10-13
AT-1001