Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-10
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO
2014-10-10
AT-999
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-10-10
AT-998
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-10-09
AT-994
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIO DARBUOTOJO (ĮVAIRIŲ SPECIALIZACIJŲ) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2014-10-08
AT-980
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 – 2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAKEITIMUS IR PAPILDYMUS
2014-10-07
AT-978
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1320 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPIŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
2014-10-07
AT-977
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IŠ APLINKOS TVARKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ IŠLAIKOMOSE PAREIGYBĖSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO
2014-10-07
AT-973
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-10-06
AT-965
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-10-06
AT-963
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. AT-889 „DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI BENDROVĖSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-10-02
AT-953
DĖL NURODYMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ TIEKTI GERIAMĄJĮ VANDENĮ GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOS, PAJOTIJO KAIMO GYVENTOJAMS
2014-10-01
AT-951
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ R.SAV., APJUNGIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-10-01
AT-949
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO PRAMONĖS TERITORIJAI ŠAKIŲ MIESTE DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-10-01
AT-948
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-10-01
AT-946
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-10-01
AT-945
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-10-31
AT-1080
DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2014-10-30
AT-1078
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2014-10-30
AT-1077
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-10-29
AT-1076
DĖL PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-10-29
AT-1072
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-10-27
AT-1060
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-10-27
AT-1059
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-10-27
AT-1058
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-10-24
AT-1054
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-10-24
AT-1053
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SEN., ARŽUOLUPIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2014-10-22
AT-1046
DĖL DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ
2014-10-21
AT-1043
DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-10-21
AT-1042
DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-10-21
AT-1041
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-10-20
AT-1039
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-10-20
AT-1034
DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMUI SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU ORGANIZUOTI IR ATLIKTI SUDARYMO, KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2014-10-16
AT-1030
DĖL 2014 - 2015 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONE
2014-10-16
AT-1026
DĖL ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ PASKYRIMO
2014-10-15
AT-1022
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO NESANKCIONUOTAM SIRENŲ ĮSIJUNGIMUI TIRTI
2014-10-15
AT-1021
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2014-10-15
AT-1018
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-10-13
AT-1004
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-10-13
AT-1001