Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-11
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-11-28
AT-1223
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-28
AT-1221
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITO
2014-11-27
AT-1213
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35 (KADASTRINIS NR. 8458/0002:148), NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2014-11-26
AT-1207
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-11-26
AT-1206
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-11-25
AT-1166
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-11-25
AT-1165
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-24
AT-1160
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-21
AT-1157
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-11-20
AT-1153
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ AUDITO
2014-11-18
AT-1144
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ AUDITO
2014-11-18
AT-1143
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-18
AT-1141
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-17
AT-1138
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-13
AT-1132
DĖL NERŪKYMO ZONŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS
2014-11-13
AT-1131
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2014-11-11
AT-1126
DĖL TURTO PERDAVIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJAI
2014-11-11
AT-1125
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO NEMUNO G., GELGAUDIŠKIO M., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2014-11-11
AT-1124
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. BALANDŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR.AT-521 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-11-10
AT-1122
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-07
AT-1113
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2014-11-07
AT-1112
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-11-07
AT-1111
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-07
AT-1110
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-11-06
AT-1108
DĖL SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ PROGRAMOS (07) PRIEMONIŲ TIKSLINIMO
2014-11-06
AT-1104
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-11-05
AT-1102
DĖL INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2014-11-03
AT-1097
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NR. 242 IR TABAKO GAMINIAIS NR. 293 PATIKSLI
2014-11-04
AT-1096
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV. (KADASTRINIS NR.8433/0001:723), DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2014-11-03
AT-1093
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2014-2015 METAMS PATVIRTINIMO
2014-11-03
AT-1091
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-03
AT-1090
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-03
AT-1089