Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-11
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-11-28
AT-1223
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-28
AT-1221
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITO
2014-11-27
AT-1213
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35 (KADASTRINIS NR. 8458/0002:148), NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2014-11-26
AT-1207
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-11-26
AT-1206
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-11-25
AT-1166
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-11-25
AT-1165
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-24
AT-1160
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-21
AT-1157
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-11-20
AT-1153
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ AUDITO
2014-11-18
AT-1144
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ AUDITO
2014-11-18
AT-1143
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-18
AT-1141
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-17
AT-1138
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-13
AT-1132
DĖL NERŪKYMO ZONŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS
2014-11-13
AT-1131
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2014-11-11
AT-1126
DĖL TURTO PERDAVIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJAI
2014-11-11
AT-1125
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO NEMUNO G., GELGAUDIŠKIO M., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2014-11-11
AT-1124
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. BALANDŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR.AT-521 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-11-10
AT-1122
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-07
AT-1113
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2014-11-07
AT-1112
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-11-07
AT-1111
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-07
AT-1110
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-11-06
AT-1108
DĖL SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ PROGRAMOS (07) PRIEMONIŲ TIKSLINIMO
2014-11-06
AT-1104
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2014-11-05
AT-1102
DĖL INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2014-11-03
AT-1097
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NR. 242 IR TABAKO GAMINIAIS NR. 293 PATIKSLI
2014-11-04
AT-1096
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV. (KADASTRINIS NR.8433/0001:723), DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2014-11-03
AT-1093
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2014-2015 METAMS PATVIRTINIMO
2014-11-03
AT-1091
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-11-03
AT-1090
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-11-03
AT-1089