Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-12
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2014-12-31
AT-1358
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-753 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-12-31
AT-1353
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SĄRAŠO PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, PATVIRTINIMO
2014-12-30
AT-1351
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-12-30
AT-1347
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-29
AT-1342
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-23
AT-1336
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-12-23
AT-1333
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2014-12-22
AT-1331
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-22
AT-1324
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-22
AT-1323
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2014-12-22
AT-1322
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2014-12-22
AT-1321
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. AT-723 „DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO“ PAPILDYMO
2014-12-19
AT-1317
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., GELGAUDIŠKIO M., LAUKO G.2, (KADASTRINIS NR.8425/0001:256) NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2014-12-18
AT-1310
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R.SAV., ŠAKIŲ MIESTE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G.8 (KADASTRINIS NR.8486/0015:41) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2014-12-18
AT-1309
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI
2014-12-16
AT-1303
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-16
AT-1301
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-15
AT-1294
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲJŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-12-15
AT-1293
DĖL INFORMATIKOS OLIMPIADOS II-OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2014-12-15
AT-1292
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-15
AT-1290
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2014-12-12
AT-1285
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-12-12
AT-1280
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-12-12
AT-1279
DĖL SPECIALIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEIDIMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ TRANSPORTO PRIEMONĖMS STOVĖTI KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO
2014-12-11
AT-1278
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2014-12-11
AT-1275
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
2014-12-11
AT-1274
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-12-11
AT-1273
DĖL 2015 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2014-12-10
AT-1267
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-10
AT-1266
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-12-10
AT-1265
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2014-12-09
AT-1264
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2014-12-08
AT-1260
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-08
AT-1255
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2015 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014-12-05
AT-1254
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT-551 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO 2014 M.” PAKEITIMO
2014-12-05
AT-1253
DĖL SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ PROGRAMOS (07) PRIEMONIŲ TIKSLINIMO
2014-12-05
AT-1249
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBAMS VYKDYTI
2014-12-05
AT-1247
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-04
AT-1245
DĖL ĮPAREIGOJIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ TIEKTI NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGĄ GRIŠKABŪDŽIO SEN., GRIŠKABŪDŽIO MSTL. GYVENTOJAMS
2014-12-04
AT-1242
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-03
AT-1239
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-03
AT-1238
DĖL KOMISIJOS BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-12-02
AT-1237