Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2014-12
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2014-12-31
AT-1358
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-753 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-12-31
AT-1353
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SĄRAŠO PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, PATVIRTINIMO
2014-12-30
AT-1351
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-12-30
AT-1347
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-29
AT-1342
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-23
AT-1336
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-12-23
AT-1333
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2014-12-22
AT-1331
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-22
AT-1324
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-22
AT-1323
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2014-12-22
AT-1322
DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2014-12-22
AT-1321
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. AT-723 „DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO“ PAPILDYMO
2014-12-19
AT-1317
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., GELGAUDIŠKIO M., LAUKO G.2, (KADASTRINIS NR.8425/0001:256) NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2014-12-18
AT-1310
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R.SAV., ŠAKIŲ MIESTE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G.8 (KADASTRINIS NR.8486/0015:41) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2014-12-18
AT-1309
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI
2014-12-16
AT-1303
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-16
AT-1301
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-15
AT-1294
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲJŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-12-15
AT-1293
DĖL INFORMATIKOS OLIMPIADOS II-OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2014-12-15
AT-1292
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-15
AT-1290
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2014-12-12
AT-1285
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-12-12
AT-1280
DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
2014-12-12
AT-1279
DĖL SPECIALIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEIDIMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ TRANSPORTO PRIEMONĖMS STOVĖTI KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO
2014-12-11
AT-1278
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2014-12-11
AT-1275
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
2014-12-11
AT-1274
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2014-12-11
AT-1273
DĖL 2015 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2014-12-10
AT-1267
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-10
AT-1266
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2014-12-10
AT-1265
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2014-12-09
AT-1264
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2014-12-08
AT-1260
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-08
AT-1255
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2015 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014-12-05
AT-1254
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT-551 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO 2014 M.” PAKEITIMO
2014-12-05
AT-1253
DĖL SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ PROGRAMOS (07) PRIEMONIŲ TIKSLINIMO
2014-12-05
AT-1249
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBAMS VYKDYTI
2014-12-05
AT-1247
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-04
AT-1245
DĖL ĮPAREIGOJIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ TIEKTI NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGĄ GRIŠKABŪDŽIO SEN., GRIŠKABŪDŽIO MSTL. GYVENTOJAMS
2014-12-04
AT-1242
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-03
AT-1239
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2014-12-03
AT-1238
DĖL KOMISIJOS BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-12-02
AT-1237