Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-01
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-01-30
AT-92
DĖL MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO RAJONINIO ETAPO ORGANIZAVIMO
2015-01-30
AT-87
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-29
AT-84
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-29
AT-83
DĖL MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-01-29
AT-82
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-01-29
AT-81
DĖL JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2015-01-06
AT-8
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-01-28
AT-78
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2015-01-27
AT-77
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO
2015-01-27
AT-73
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-01-21
AT-63
DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 9 -12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-01-21
AT-62
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2015-01-20
AT-56
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-01-20
AT-55
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-01-19
AT-53
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-01-19
AT-52
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-115 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ“ DALINIO PAKEITIMO
2015-01-16
AT-44
DĖL 47-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
2015-01-15
AT-40
DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-01-15
AT-39
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOJSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-01-15
AT-38
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-14
AT-31
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-14
AT-30
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2015-01-05
AT-3
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-14
AT-29
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-01-13
AT-28
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2015-01-12
AT-26
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AUDITO
2015-01-29
AT-25
DĖL BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-01-12
AT-23
DĖL ANGLŲ KALBOS KONKURSO 9-10 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-01-12
AT-22
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-01-12
AT-21
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-01-12
AT-20
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI 2015 - 2017 M. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMŲ IR 2015 - 2017 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PROJEKTUS
2015-01-05
AT-2
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., GELGAUDIŠKIO M., TAIKOS G.39A, (KADASTRINIS NR.8425/0002:10) NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-01-09
AT-19
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO Nr. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2015-01-08
AT-17
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-01-29
AT-16
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IŠ APLINKOS TVARKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ IŠLAIKOMOSE PAREIGYBĖSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO
2015-01-07
AT-14
DĖL MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-01-07
AT-13
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI IR MOKINIO REIKMENŲ KAINŲ NUSTATYMO
2015-01-07
AT-12
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS MB „ELDASTA“ IŠDAVIMO
2015-01-02
AT-1