Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-01
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-01-30
AT-92
DĖL MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO RAJONINIO ETAPO ORGANIZAVIMO
2015-01-30
AT-87
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-29
AT-84
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-29
AT-83
DĖL MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-01-29
AT-82
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-01-29
AT-81
DĖL JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2015-01-06
AT-8
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-01-28
AT-78
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2015-01-27
AT-77
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO
2015-01-27
AT-73
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-01-21
AT-63
DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 9 -12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-01-21
AT-62
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2015-01-20
AT-56
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-01-20
AT-55
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-01-19
AT-53
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-01-19
AT-52
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-115 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ“ DALINIO PAKEITIMO
2015-01-16
AT-44
DĖL 47-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
2015-01-15
AT-40
DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-01-15
AT-39
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOJSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-01-15
AT-38
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-14
AT-31
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-14
AT-30
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2015-01-05
AT-3
DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2015 M.
2015-01-14
AT-29
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-01-13
AT-28
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2015-01-12
AT-26
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AUDITO
2015-01-29
AT-25
DĖL BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-01-12
AT-23
DĖL ANGLŲ KALBOS KONKURSO 9-10 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-01-12
AT-22
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-01-12
AT-21
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-01-12
AT-20
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI 2015 - 2017 M. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMŲ IR 2015 - 2017 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PROJEKTUS
2015-01-05
AT-2
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., GELGAUDIŠKIO M., TAIKOS G.39A, (KADASTRINIS NR.8425/0002:10) NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-01-09
AT-19
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO Nr. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2015-01-08
AT-17
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-01-29
AT-16
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IŠ APLINKOS TVARKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ IŠLAIKOMOSE PAREIGYBĖSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO
2015-01-07
AT-14
DĖL MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-01-07
AT-13
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI IR MOKINIO REIKMENŲ KAINŲ NUSTATYMO
2015-01-07
AT-12
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS MB „ELDASTA“ IŠDAVIMO
2015-01-02
AT-1