Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-02
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2015-02-03
AT-98
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-02-03
AT-97
DĖL MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-03
AT-96
DĖL KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO NUSTATYMO
2015-02-27
AT-179
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-24
AT-162
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-02-24
AT-161
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-02-23
AT-151
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 - 2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS IR 2014 - 2016 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS
2015-02-23
AT-146
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-02-18
AT-132
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 10-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-02-18
AT-131
DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SVEIKATINGUMO IR SPORTO RENGINIŲ PROGRAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2015-02-18
AT-129
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PAGAL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲPROGRAMĄ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS
2015-02-18
AT-128
DĖL MOKSLEIVIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO ORGANIZAVIMO
2015-02-18
AT-127
DĖL MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-18
AT-126
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-02-11
AT-118
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-02-11
AT-117
DĖL MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-10
AT-116
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-02-09
AT-114
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ŠVIETIMO CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS PRIEMONIŲ PLANO
2015-02-09
AT-112
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-09
AT-111
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-02-09
AT-110
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKSLEIVIŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SVEIKATINGUMO IR FIZINIO AKTYVINIMO RENGINIŲ DALINIO FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-02-09
AT-108