Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-02
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2015-02-03
AT-98
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-02-03
AT-97
DĖL MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-03
AT-96
DĖL KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO NUSTATYMO
2015-02-27
AT-179
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-24
AT-162
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-02-24
AT-161
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-02-23
AT-151
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 - 2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS IR 2014 - 2016 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS
2015-02-23
AT-146
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-02-18
AT-132
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 10-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-02-18
AT-131
DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SVEIKATINGUMO IR SPORTO RENGINIŲ PROGRAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2015-02-18
AT-129
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PAGAL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲPROGRAMĄ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS
2015-02-18
AT-128
DĖL MOKSLEIVIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO ORGANIZAVIMO
2015-02-18
AT-127
DĖL MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-18
AT-126
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-02-11
AT-118
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-02-11
AT-117
DĖL MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-10
AT-116
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-02-09
AT-114
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ŠVIETIMO CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS PRIEMONIŲ PLANO
2015-02-09
AT-112
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-02-09
AT-111
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-02-09
AT-110
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKSLEIVIŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SVEIKATINGUMO IR FIZINIO AKTYVINIMO RENGINIŲ DALINIO FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-02-09
AT-108