Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-03
DĖL LICENCIJŲ IR LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LUKOIL BALTIJA” GALIOJIMO PANAIKINIMO
2015-03-31
AT-290
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-03-31
AT-289
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-03-31
AT-287
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ M., V.KUDIRKOS G.26 (KADASTRINIS NR.8486/0012:49), NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-03-31
AT-285
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-03-31
AT-284
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2015-03-31
AT-283
DĖL ĮGALIOJIMO ALVYDUI BALAŠEVIČIUI SUTEIKIMO
2015-03-30
AT-282
DĖL VIENINTELIO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AKCININKO NEEILINIO SPRENDIMO
2015-03-30
AT-281
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2015-03-30
AT-278
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-03-27
AT-272
DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-03-26
AT-265
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2015 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-03-24
AT-260
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-24
AT-255
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAI GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO
2015-03-24
AT-254
DĖL LICENCIJŲ IR LEIDIMO UAB „BALTIC PETROLEUM“ IŠDAVIMO
2015-03-23
AT-253
DĖL ĮGALIOJIMO IRMUNDAI ČEPULIONIENEI SUTEIKIMO
2015-03-23
AT-252
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-23
AT-251
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-03-23
AT-250
DĖL PRADINIŲ KLASIŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO
2015-03-23
AT-249
DĖL KALBŲ ĮSKAITŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2015-03-23
AT-248
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-03-23
AT-245
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-03-18
AT-243
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2015-03-18
AT-241
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-03-18
AT-238
DĖL TEIKIMO TVIRTINTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOS APTARNAUJAMOS TERITORIJOS SUSKIRSTYMĄ Į SENIŪNAITIJAS
2015-03-17
AT-234
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-03-17
AT-229
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-03-17
AT-228
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ SEN., JUNIŠKIŲ K.1A (KADASTRINIS NR.8423/0001:14), DUOBIŠKIŲ K.V. NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-03-16
AT-227
DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-226
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-225
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-224
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-223
DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-222
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-221
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR KAIMO FILIALŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-220
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2015-03-13
AT-210
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2015-03-12
AT-209
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015-03-12
AT-207
DĖL SIŪLYMO INVESTUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO
2015-03-12
AT-206
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-03-10
AT-204
DĖL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-03-10
AT-203
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-03-06
AT-199
DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS (13) PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ
2015-03-05
AT-197
DĖL KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO NUSTATYMO
2015-03-05
AT-192
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-03-05
AT-191
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-05
AT-190
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO 6-8 KLASIŲ MOKINIAMS
2015-03-05
AT-189
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IŠ APLINKOS TVARKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ IŠLAIKOMOSE PAREIGYBĖSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO
2015-03-04
AT-187