Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-03
DĖL LICENCIJŲ IR LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LUKOIL BALTIJA” GALIOJIMO PANAIKINIMO
2015-03-31
AT-290
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-03-31
AT-289
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-03-31
AT-287
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ M., V.KUDIRKOS G.26 (KADASTRINIS NR.8486/0012:49), NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-03-31
AT-285
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-03-31
AT-284
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2015-03-31
AT-283
DĖL ĮGALIOJIMO ALVYDUI BALAŠEVIČIUI SUTEIKIMO
2015-03-30
AT-282
DĖL VIENINTELIO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ AKCININKO NEEILINIO SPRENDIMO
2015-03-30
AT-281
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2015-03-30
AT-278
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-03-27
AT-272
DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-03-26
AT-265
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2015 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-03-24
AT-260
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-24
AT-255
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAI GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO
2015-03-24
AT-254
DĖL LICENCIJŲ IR LEIDIMO UAB „BALTIC PETROLEUM“ IŠDAVIMO
2015-03-23
AT-253
DĖL ĮGALIOJIMO IRMUNDAI ČEPULIONIENEI SUTEIKIMO
2015-03-23
AT-252
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-23
AT-251
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-03-23
AT-250
DĖL PRADINIŲ KLASIŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO
2015-03-23
AT-249
DĖL KALBŲ ĮSKAITŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2015-03-23
AT-248
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-03-23
AT-245
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-03-18
AT-243
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2015-03-18
AT-241
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-03-18
AT-238
DĖL TEIKIMO TVIRTINTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOS APTARNAUJAMOS TERITORIJOS SUSKIRSTYMĄ Į SENIŪNAITIJAS
2015-03-17
AT-234
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-03-17
AT-229
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-03-17
AT-228
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ SEN., JUNIŠKIŲ K.1A (KADASTRINIS NR.8423/0001:14), DUOBIŠKIŲ K.V. NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-03-16
AT-227
DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-226
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-225
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-224
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-223
DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-222
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-221
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR KAIMO FILIALŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-03-16
AT-220
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2015-03-13
AT-210
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2015-03-12
AT-209
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015-03-12
AT-207
DĖL SIŪLYMO INVESTUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO
2015-03-12
AT-206
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-03-10
AT-204
DĖL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2015-03-10
AT-203
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-03-06
AT-199
DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS (13) PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ
2015-03-05
AT-197
DĖL KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO NUSTATYMO
2015-03-05
AT-192
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-03-05
AT-191
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-05
AT-190
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO 6-8 KLASIŲ MOKINIAMS
2015-03-05
AT-189
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IŠ APLINKOS TVARKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ IŠLAIKOMOSE PAREIGYBĖSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO
2015-03-04
AT-187