Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-04
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-04-29
AT-416
DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ AR GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠŲ TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-04-29
AT-412
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ 2014 METŲ PELNO PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-411
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2014 METŲ PELNO PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-409
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2014 METŲ PELNO PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-407
DĖL UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2014 METŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-405
DĖL UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2015-04-29
AT-404
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2014 METŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-403
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ AUDITUOTO 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2015-04-29
AT-402
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AT-372 „DĖL SIŪLYMO INVESTUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ŠAKIŲ VANDENYS” EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO TVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO
2015-04-29
AT-398
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-04-27
AT-394
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-04-27
AT-393
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2015 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2015-04-23
AT-388
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ, KURIUOSE ATLIEKAMI KOMPLEKSINIAI (PLANINIAI) PATIKRINIMAI, SĄRAŠO SUDARYMO
2015-04-22
AT-387
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-04-22
AT-381
DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO
2015-04-21
AT-373
DĖL SIŪLYMO INVESTUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ŠAKIŲ VANDENYS“ EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO
2015-04-21
AT-372
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015-04-20
AT-365
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-115 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ“ PAKEITIMO
2015-04-20
AT-364
DĖL 2014 – 2015 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS RAJONE
2015-04-20
AT-363
DĖL LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-04-16
AT-359
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2015-04-16
AT-356
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-04-16
AT-355
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-04-16
AT-354
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-04-16
AT-335
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2015-04-16
AT-331
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2015-04-16
AT-330
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS LIGITOS ARMONAVIČIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-04-14
AT-325
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-04-13
AT-322
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-04-13
AT-321
DĖL KOMPENSUOJAMŲ VERTYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-04-13
AT-320
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2015-04-13
AT-319
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-04-10
AT-312
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-04-10
AT-311
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT – 129 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SVEIKATINGUMO IR SPORTO RENGINIŲ PROGRAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-04-09
AT-305
DĖL ĮGALIOJIMO RIČARDUI KRIKŠTOLAIČIUI SUTEIKIMO
2015-04-07
AT-300
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 7-8 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-04-03
AT-296