Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-04
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-04-29
AT-416
DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ AR GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠŲ TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-04-29
AT-412
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ 2014 METŲ PELNO PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-411
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2014 METŲ PELNO PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-409
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2014 METŲ PELNO PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-407
DĖL UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2014 METŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-405
DĖL UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2015-04-29
AT-404
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2014 METŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2015-04-29
AT-403
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ AUDITUOTO 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2015-04-29
AT-402
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AT-372 „DĖL SIŪLYMO INVESTUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ŠAKIŲ VANDENYS” EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO TVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO
2015-04-29
AT-398
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-04-27
AT-394
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-04-27
AT-393
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2015 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2015-04-23
AT-388
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ, KURIUOSE ATLIEKAMI KOMPLEKSINIAI (PLANINIAI) PATIKRINIMAI, SĄRAŠO SUDARYMO
2015-04-22
AT-387
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-04-22
AT-381
DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO
2015-04-21
AT-373
DĖL SIŪLYMO INVESTUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ŠAKIŲ VANDENYS“ EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO
2015-04-21
AT-372
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015-04-20
AT-365
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-115 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ“ PAKEITIMO
2015-04-20
AT-364
DĖL 2014 – 2015 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS RAJONE
2015-04-20
AT-363
DĖL LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-04-16
AT-359
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2015-04-16
AT-356
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-04-16
AT-355
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-04-16
AT-354
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-04-16
AT-335
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2015-04-16
AT-331
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2015-04-16
AT-330
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS LIGITOS ARMONAVIČIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-04-14
AT-325
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-04-13
AT-322
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-04-13
AT-321
DĖL KOMPENSUOJAMŲ VERTYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-04-13
AT-320
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2015-04-13
AT-319
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-04-10
AT-312
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-04-10
AT-311
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT – 129 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SVEIKATINGUMO IR SPORTO RENGINIŲ PROGRAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-04-09
AT-305
DĖL ĮGALIOJIMO RIČARDUI KRIKŠTOLAIČIUI SUTEIKIMO
2015-04-07
AT-300
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 7-8 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2015-04-03
AT-296