Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-05
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BALANDŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. AT – 306 „DĖL 2015 M. RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATINGUMO IR SPORTO RENGINIŲ PROGRAMOS-SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-05-28
AT-519
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-05-28
AT-518
DĖL LĖŠŲ IŠ GRĄŽINTOS PASKOLOS SKYRIMO
2015-05-26
AT-508
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2015-05-26
AT-507
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-05-26
AT-505
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-05-26
AT-504
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-05-25
AT-500
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO
2015-05-22
AT-497
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-05-19
AT-483
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-05-19
AT-482
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K. (KADASTRINIS NR.8433/0001:549 GIEDRUČIŲ K.V.),PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-05-19
AT-466
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 - 2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINTAS VEIKLOS PROGRAMAS
2015-05-15
AT-454
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-122 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-05-15
AT-453
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-1322 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ IR UŽ PROGRAMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO” DALINIO PAKEITIMO
2015-05-15
AT-452
DĖL PAKEISTŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-05-14
AT-443
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-05-14
AT-442
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2015-05-12
AT-439
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-05-07
AT-434
DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO
2015-05-07
AT-432
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-05-07
AT-431
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. KIDULIŲ K. (KADASTRINIS NR.8453/0001:315) PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-05-06
AT-429
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2015-05-05
AT-419
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
2015-05-13
AT--441