Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-06
DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TURĖJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-06-30
AT-629
DĖL DELEGAVIMO Į MERO POTVARKIU SUDAROMĄ KOMISIJĄ
2015-06-29
AT-628
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-06-29
AT-627
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-06-26
AT-624
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-06-23
AT-618
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-98 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAPILDYMO
2015-06-22
AT-615
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-06-22
AT-613
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-06-22
AT-612
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-06-22
AT-611
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-06-22
AT-610
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2015-06-19
AT-607
DĖL DELEGAVIMO Į PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
2015-06-16
AT-600
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2015-06-16
AT-589
DĖL VIEŠŲJŲ RENGINIŲ, VYKSTANČIŲ ZYPLIŲ DVARO TERITORIJOJE IR PASTATUOSE, KURIOSE INVESTUOTOS ES LĖŠOS , ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ Nr. S-VP3-1.3-ŪM-02-V-01-039, TVARKOS PATVIRTINIMO
2015-06-16
AT-588
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-06-16
AT-585
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-06-15
AT-575
DĖL PAVEDIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI
2015-06-12
AT-574
DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-06-12
AT-573
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR PAVEDIMO
2015-06-10
AT-570
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPIŲ SUDARYMO
2015-06-10
AT-569
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-06-08
AT-557
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2015-06-08
AT-556
DĖL LEIDIMO VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS IŠDAVIMO
2015-06-05
AT-555
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-06-04
AT-546
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-06-03
AT-542
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYKLŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ SPORTO ORGANIZACIJŲ SPORTINĖS VEIKLOS GERINIMO DALINIO FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-06-03
AT-541
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-06-03
AT-540
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-06-03
AT-539
DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROCENTŲ, MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE IŠDAVIMO
2015-06-03
AT-537
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO UŽ KEITIMĄSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR PAVEDIMO
2015-06-03
AT-536
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-06-03
AT-533
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-115 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ“ PAKEITIMO
2015-06-02
AT-532
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO KOMISIJĄ
2015-06-02
AT-531