Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-07
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-29
AT-721
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-07-29
AT-720
DĖL MOKESČIŲ UŽ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTUS
2015-07-27
AT-715
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-27
AT-714
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-07-23
AT-708
DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI ĮRANGOS PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTĄ
2015-07-23
AT-707
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-23
AT-702
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ APSKAITOS POLITIKOS PAPILDYMO
2015-07-23
AT-701
DĖL KOMPENSACIJOS PASKIRSTYMO
2015-07-23
AT-700
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-07-22
AT-697
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR KAIMO FILIALŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-22
AT-696
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-22
AT-695
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-22
AT-690
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IR ĮPAREIGOJIMO
2015-07-21
AT-683
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-20
AT-680
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-20
AT-679
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-17
AT-678
DĖL TARPINĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2015-07-17
AT-677
DĖL ĮPAREIGOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAMS
2015-07-17
AT-676
DĖL KOMISIJOS BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-17
AT-675
DĖL PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-17
AT-674
DĖL DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ
2015-07-17
AT-673
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO 2015 M.“ PAKEITIMO
2015-07-17
AT-672
DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ TIEKTI GERIAMĄJĮ VANDENĮ CISTERNOMIS GELGAUDIŠKIO SEN. PAJOTIJO KAIMO GYVENTOJAMS
2015-07-17
AT-671
DĖL RENGINIO „ŠAKIŲ NAKTINIO KREPŠINIO 3X3 TURNYRAS“ LAIKO NUSTATYMO
2015-07-15
AT-662
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-07-14
AT-660
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-07-14
AT-659
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-07-13
AT-656
DĖL LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO
2015-07-13
AT-655
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2015-07-13
AT-654
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2015-07-13
AT-653
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-07-10
AT-650
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-08
AT-646
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-07-07
AT-643
DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO VINCUI DABRAVOLSKIUI
2015-07-02
AT-635
DĖL VAIDO LITINSKO ATŠAUKIMO IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ
2015-07-23
AP-153