Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-07
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-29
AT-721
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-07-29
AT-720
DĖL MOKESČIŲ UŽ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTUS
2015-07-27
AT-715
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-27
AT-714
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-07-23
AT-708
DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI ĮRANGOS PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTĄ
2015-07-23
AT-707
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-23
AT-702
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ APSKAITOS POLITIKOS PAPILDYMO
2015-07-23
AT-701
DĖL KOMPENSACIJOS PASKIRSTYMO
2015-07-23
AT-700
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-07-22
AT-697
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR KAIMO FILIALŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-22
AT-696
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-22
AT-695
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-22
AT-690
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IR ĮPAREIGOJIMO
2015-07-21
AT-683
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-20
AT-680
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-20
AT-679
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-07-17
AT-678
DĖL TARPINĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2015-07-17
AT-677
DĖL ĮPAREIGOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAMS
2015-07-17
AT-676
DĖL KOMISIJOS BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-17
AT-675
DĖL PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-17
AT-674
DĖL DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ
2015-07-17
AT-673
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO 2015 M.“ PAKEITIMO
2015-07-17
AT-672
DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ TIEKTI GERIAMĄJĮ VANDENĮ CISTERNOMIS GELGAUDIŠKIO SEN. PAJOTIJO KAIMO GYVENTOJAMS
2015-07-17
AT-671
DĖL RENGINIO „ŠAKIŲ NAKTINIO KREPŠINIO 3X3 TURNYRAS“ LAIKO NUSTATYMO
2015-07-15
AT-662
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-07-14
AT-660
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-07-14
AT-659
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-07-13
AT-656
DĖL LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO
2015-07-13
AT-655
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR ĮPAREIGOJIMO
2015-07-13
AT-654
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2015-07-13
AT-653
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-07-10
AT-650
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-08
AT-646
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-07-07
AT-643
DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO VINCUI DABRAVOLSKIUI
2015-07-02
AT-635
DĖL VAIDO LITINSKO ATŠAUKIMO IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ
2015-07-23
AP-153