Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-08
DĖL TERMINO NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMUI
2015-08-27
AT-838
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-08-26
AT-836
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-08-26
AT-835
DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROCENTŲ, MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE IŠDAVIMO
2015-08-26
AT-834
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-08-25
AT-827
DĖL CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2015-08-25
AT-825
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO
2015-08-25
AT-821
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-08-21
AT-803
DĖL REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-20
AT-800
DĖL ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-20
AT-795
DĖL PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-08-19
AT-789
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOBILIZACIJOS PLANO PATVIRTINIMO
2015-08-17
AT-784
DĖL BENDROJO SKYRIAUS JURISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-08-14
AT-780
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 M.
2015-08-14
AT-777
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-08-13
AT-776
DĖL CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-12
AT-771
DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROCENTŲ, MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE IŠDAVIMO
2015-08-12
AT-767
DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO
2015-08-12
AT-764
DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2015-08-10
AT-763
DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-08-10
AT-762
DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-10
AT-761
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2015-08-10
AT-758
DĖL CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-08-10
AT-757
DĖL CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-06
AT-754
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAI GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO
2015-08-06
AT-753
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-08-03
AT-733