Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-08
DĖL TERMINO NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMUI
2015-08-27
AT-838
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-08-26
AT-836
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. AT-2116 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ, TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-08-26
AT-835
DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROCENTŲ, MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE IŠDAVIMO
2015-08-26
AT-834
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-08-25
AT-827
DĖL CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2015-08-25
AT-825
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO
2015-08-25
AT-821
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-08-21
AT-803
DĖL REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-20
AT-800
DĖL ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-20
AT-795
DĖL PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-08-19
AT-789
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOBILIZACIJOS PLANO PATVIRTINIMO
2015-08-17
AT-784
DĖL BENDROJO SKYRIAUS JURISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-08-14
AT-780
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 M.
2015-08-14
AT-777
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-08-13
AT-776
DĖL CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-12
AT-771
DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROCENTŲ, MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE IŠDAVIMO
2015-08-12
AT-767
DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO
2015-08-12
AT-764
DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2015-08-10
AT-763
DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-08-10
AT-762
DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-10
AT-761
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2015-08-10
AT-758
DĖL CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-08-10
AT-757
DĖL CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-08-06
AT-754
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAI GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO
2015-08-06
AT-753
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-08-03
AT-733