Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-09
DĖL LICENCIJOS VERSTIS SEZONINE MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 7,5 PROCENTO, IŠDAVIMO
2015-09-30
AT-981
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-09-29
AT-976
DĖL BENDROJO SKYRIAUS PRIIMAMOJO SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-09-28
AT-972
DĖL BENDROJO SKYRIAUS PRIIMAMOJO SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-09-28
AT-971
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-09-28
AT-964
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DARBO GRUPIŲ 2015 METŲ POSĖDŽIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-09-28
AT-962
DĖL KULTŪROS IR TURIZMO SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-09-28
AT-961
DĖL KULTŪROS IR TURIZMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-09-25
AT-960
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2015-09-25
AT-957
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR.AT-190 PAPILDYMO
2015-09-24
AT-956
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR PROGRAMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-24
AT-955
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2015-09-24
AT-952
DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-24
AT-951
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-845 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲJŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-09-24
AT-948
DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROCENTŲ, MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE IŠDAVIMO
2015-09-23
AT-943
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. AT - 764 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2015-09-22
AT-933
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-09-21
AT-930
DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO I. ČEPULIONIENEI
2015-09-21
AT-929
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-09-21
AT-928
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-09-17
AT-926
DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ LAIKINOJO DIREKTORIAUS ATŠAUKIMO
2015-09-17
AT-921
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-09-17
AT-919
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-09-16
AT-915
DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO
2015-09-16
AT-914
DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ LAIKINOJO DIREKTORIAUS ATŠAUKIMO
2015-09-15
AT-905
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2015-09-15
AT-904
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. AT-593 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-09-15
AT-891
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. AT-593 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-09-15
AT-890
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT – 1022 „DĖL ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ PASKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-09-15
AT-889
DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS IŠRINKIMO IR SKYRIMO
2015-09-15
AT-887
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 – 2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ĮVYKDYMĄ IR PAPILDYMUS
2015-09-14
AT-885
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 - 2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINTAS VEIKLOS PROGRAMAS
2015-09-14
AT-884
DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ ĮRAŠYMO Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠUS
2015-09-11
AT-883
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
2015-09-09
AT-873
DĖL ĮGALIOJIMO VINCUI DABRAVOLSKIUI SUTEIKIMO
2015-09-09
AT-869
DĖL ĮGALIOJIMO RIČARDUI KRIKŠTOLAIČIUI SUTEIKIMO
2015-09-09
AT-868
DĖL ĮGALIOJIMO ALGIRDUI STANKEVIČIUI SUTEIKIMO
2015-09-09
AT-867
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-09-09
AT-865
DĖL PAKEISTŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATŲ TVIRTINIMO
2015-09-09
AT-864
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ ĮSTATINIO KAPITALO IR AKCIJŲ NOMINALIOS VERTĖS KONVERTAVIMO, ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-09-03
AT-859
DĖL ĮPAREIGOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAMS
2015-09-03
AT-858
DĖL DELEGAVIMO Į KOMISIJĄ
2015-09-04
AT-851
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2015-09-28
AG-63