Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-09
DĖL LICENCIJOS VERSTIS SEZONINE MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 7,5 PROCENTO, IŠDAVIMO
2015-09-30
AT-981
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-09-29
AT-976
DĖL BENDROJO SKYRIAUS PRIIMAMOJO SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-09-28
AT-972
DĖL BENDROJO SKYRIAUS PRIIMAMOJO SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-09-28
AT-971
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-09-28
AT-964
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DARBO GRUPIŲ 2015 METŲ POSĖDŽIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2015-09-28
AT-962
DĖL KULTŪROS IR TURIZMO SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-09-28
AT-961
DĖL KULTŪROS IR TURIZMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-09-25
AT-960
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2015-09-25
AT-957
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR.AT-190 PAPILDYMO
2015-09-24
AT-956
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR PROGRAMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-24
AT-955
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2015-09-24
AT-952
DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-24
AT-951
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-845 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲJŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-09-24
AT-948
DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROCENTŲ, MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE IŠDAVIMO
2015-09-23
AT-943
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. AT - 764 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2015-09-22
AT-933
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-09-21
AT-930
DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO I. ČEPULIONIENEI
2015-09-21
AT-929
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-09-21
AT-928
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-09-17
AT-926
DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ LAIKINOJO DIREKTORIAUS ATŠAUKIMO
2015-09-17
AT-921
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-09-17
AT-919
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-09-16
AT-915
DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO
2015-09-16
AT-914
DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ LAIKINOJO DIREKTORIAUS ATŠAUKIMO
2015-09-15
AT-905
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2015-09-15
AT-904
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. AT-593 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-09-15
AT-891
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. AT-593 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-09-15
AT-890
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. AT – 1022 „DĖL ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ PASKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-09-15
AT-889
DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS IŠRINKIMO IR SKYRIMO
2015-09-15
AT-887
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 – 2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ĮVYKDYMĄ IR PAPILDYMUS
2015-09-14
AT-885
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 - 2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINTAS VEIKLOS PROGRAMAS
2015-09-14
AT-884
DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ ĮRAŠYMO Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠUS
2015-09-11
AT-883
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
2015-09-09
AT-873
DĖL ĮGALIOJIMO VINCUI DABRAVOLSKIUI SUTEIKIMO
2015-09-09
AT-869
DĖL ĮGALIOJIMO RIČARDUI KRIKŠTOLAIČIUI SUTEIKIMO
2015-09-09
AT-868
DĖL ĮGALIOJIMO ALGIRDUI STANKEVIČIUI SUTEIKIMO
2015-09-09
AT-867
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-09-09
AT-865
DĖL PAKEISTŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATŲ TVIRTINIMO
2015-09-09
AT-864
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ ĮSTATINIO KAPITALO IR AKCIJŲ NOMINALIOS VERTĖS KONVERTAVIMO, ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-09-03
AT-859
DĖL ĮPAREIGOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAMS
2015-09-03
AT-858
DĖL DELEGAVIMO Į KOMISIJĄ
2015-09-04
AT-851
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2015-09-28
AG-63