Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-11
DĖL ĮGALIOJIMO ONAI RAKAUSKIENEI SUTEIKIMO
2015-11-27
AT-1259
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2015-11-27
AT-1258
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., BLIUVIŠKIŲ K., (KADASTRINIS NR. 8472/0002:262 PATAŠINĖS K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-11-27
AT-1257
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-11-27
AT-1254
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-27
AT-1249
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-26
AT-1247
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINTAS VEIKLOS PROGRAMAS
2015-11-25
AT-1232
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-24
AT-1225
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ, KURIUOSE ATLIEKAMI KOMPLEKSINIAI (PLANINIAI) PATIKRINIMAI, SĄRAŠO SUDARYMO
2015-11-23
AT-1223
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-11-23
AT-1221
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-18
AT-1206
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-11-18
AT-1205
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-11-18
AT-1204
DĖL ĮGALIOJIMO VIDMANTUI BENEDIKTUI SPRAINAIČIUI SUTEIKIMO
2015-11-18
AT-1203
DĖL ĮGALIOJIMO RITAI GRIGAITIENEI SUTEIKIMO
2015-11-18
AT-1202
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-18
AT-1201
DĖL VIENINTELIO UŽDAROSIOSAKCINĖS BENDROVĖS "ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PRKAS"AKCININKO NEEILINIOSPRENDIMO
2015-11-17
AT-1200
DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS
2015-11-17
AT-1199
DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRINAIČIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ SUJUNGIMO BEI SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2015-11-16
AT-1193
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-11-16
AT-1190
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMU NR. T-304, PATVIRTINTO ŠAKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREKTŪROS, PATVIRTINANT MIESTO RIBAS IR CENTRO DETALŲJĮ PLANĄ, KOREGAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2015-11-16
AT-1189
DĖL PAREIGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-11-16
AT-1187
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-16
AT-1186
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-16
AT-1185
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PATALPŲ IR STATINIŲ, KURIE YRA APLEISTI IR NEPRIŽIŪRIMI IR KURIEMS TAIKOMOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTAS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO
2015-11-13
AT-1183
DĖL INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2015-11-13
AT-1181
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 "DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2015-11-13
AT-1178
DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ SURAŠYTI IR PASIRAŠYTI ARBA TIK PASIRAŠYTI APSKAITOS DOKUMENTU, SĄRAŠO IR PARAŠO PAVYZDŽIO KORTELĖS PATVIRTINIMO
2015-11-13
AT-1176
DĖL ĮSIPAREIGOJIMO
2015-11-12
AT-1171
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" AUDITO
2015-11-12
AT-1170
DĖL ĮGALIOJIMO KĘSTUČIUI KUNCAIČIUI SUTEIKIMO
2015-11-12
AT-1169
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-11-10
AT-1161
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-11-06
AT-1157
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-11-06
AT-1156
DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES SU RITA POCIENE NUTRAUKIMO
2015-11-05
AT-1154
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LENGVŲJŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ IR TARNYBINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2015-11-04
AT-1150
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2015-11-04
AT-1148
DĖL DELEGAVIMO Į PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
2015-11-04
AT-1147
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS IR LICENCIJOS KORTELIŲ IŠDUOTŲ GEDO DOVYDAIČIO ĮMONEI GALIOJIMO PANAIKINIMO
2015-11-04
AT-1146
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 33-6, NUOMOS LILITOS EIMANAVIČIŪTĖS ŠEIMAI
2015-11-03
AT-1145
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2015-11-03
AT-1143
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO J. BASANAVIČIAUS G. 16-35, ŠAKIŲ R. SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-11-02
AT-1132
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2015-11-30
AG-73
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2015-11-30
AG-73
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2015-11-27
AG-72
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2015-11-06
AG-70