Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-11
DĖL ĮGALIOJIMO ONAI RAKAUSKIENEI SUTEIKIMO
2015-11-27
AT-1259
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
2015-11-27
AT-1258
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., BLIUVIŠKIŲ K., (KADASTRINIS NR. 8472/0002:262 PATAŠINĖS K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-11-27
AT-1257
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-11-27
AT-1254
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-27
AT-1249
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-26
AT-1247
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINTAS VEIKLOS PROGRAMAS
2015-11-25
AT-1232
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-24
AT-1225
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ, KURIUOSE ATLIEKAMI KOMPLEKSINIAI (PLANINIAI) PATIKRINIMAI, SĄRAŠO SUDARYMO
2015-11-23
AT-1223
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-11-23
AT-1221
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-18
AT-1206
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-11-18
AT-1205
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015-11-18
AT-1204
DĖL ĮGALIOJIMO VIDMANTUI BENEDIKTUI SPRAINAIČIUI SUTEIKIMO
2015-11-18
AT-1203
DĖL ĮGALIOJIMO RITAI GRIGAITIENEI SUTEIKIMO
2015-11-18
AT-1202
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-18
AT-1201
DĖL VIENINTELIO UŽDAROSIOSAKCINĖS BENDROVĖS "ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PRKAS"AKCININKO NEEILINIOSPRENDIMO
2015-11-17
AT-1200
DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS
2015-11-17
AT-1199
DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRINAIČIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ SUJUNGIMO BEI SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2015-11-16
AT-1193
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-11-16
AT-1190
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMU NR. T-304, PATVIRTINTO ŠAKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREKTŪROS, PATVIRTINANT MIESTO RIBAS IR CENTRO DETALŲJĮ PLANĄ, KOREGAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2015-11-16
AT-1189
DĖL PAREIGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-11-16
AT-1187
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-16
AT-1186
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-11-16
AT-1185
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PATALPŲ IR STATINIŲ, KURIE YRA APLEISTI IR NEPRIŽIŪRIMI IR KURIEMS TAIKOMOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTAS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO
2015-11-13
AT-1183
DĖL INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO
2015-11-13
AT-1181
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 "DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2015-11-13
AT-1178
DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ SURAŠYTI IR PASIRAŠYTI ARBA TIK PASIRAŠYTI APSKAITOS DOKUMENTU, SĄRAŠO IR PARAŠO PAVYZDŽIO KORTELĖS PATVIRTINIMO
2015-11-13
AT-1176
DĖL ĮSIPAREIGOJIMO
2015-11-12
AT-1171
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" AUDITO
2015-11-12
AT-1170
DĖL ĮGALIOJIMO KĘSTUČIUI KUNCAIČIUI SUTEIKIMO
2015-11-12
AT-1169
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-11-10
AT-1161
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-11-06
AT-1157
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2015-11-06
AT-1156
DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES SU RITA POCIENE NUTRAUKIMO
2015-11-05
AT-1154
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LENGVŲJŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ IR TARNYBINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2015-11-04
AT-1150
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2015-11-04
AT-1148
DĖL DELEGAVIMO Į PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
2015-11-04
AT-1147
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS IR LICENCIJOS KORTELIŲ IŠDUOTŲ GEDO DOVYDAIČIO ĮMONEI GALIOJIMO PANAIKINIMO
2015-11-04
AT-1146
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 33-6, NUOMOS LILITOS EIMANAVIČIŪTĖS ŠEIMAI
2015-11-03
AT-1145
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2015-11-03
AT-1143
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO J. BASANAVIČIAUS G. 16-35, ŠAKIŲ R. SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-11-02
AT-1132
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2015-11-30
AG-73
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2015-11-30
AG-73
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2015-11-27
AG-72
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2015-11-06
AG-70