Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-12
DĖL SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ BLANKŲ PATVIRTINIMO
2015-12-31
AT-1418
DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO
2015-12-29
AT-1411
DĖL ĮGALIOJIMO KĘSTUČIUI KUNCAIČIUI SUTEIKIMO
2015-12-29
AT-1408
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO JAUNYSTĖS TAKAS 3-8, ŠAKIŲ M., ŠAKIŲ R.SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-29
AT-1407
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-29
AT-1406
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-28
AT-1405
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-12-28
AT-1403
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2016 METAMS
2015-12-23
AT-1398
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-23
AT-1394
DĖL ĮGALIOJIMO VIDMANTUI BENEDIKTUI SPRAINAIČIUI SUTEIKIMO
2015-12-22
AT-1392
DĖL ŪKIO SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2015-12-21
AT-1385
DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ, FINANSAVIMO PASKIRSTYMO
2015-12-21
AT-1382
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2015-12-21
AT-1380
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-21
AT-1376
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-12-21
AT-1375
DĖL 2016 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2015-12-18
AT-1373
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ BEI JŲ PRIKLAUSINIŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO IR GELGAUDIŠKIO MIESTUOSE, PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-12-18
AT-1369
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO SKRYNUPIŲ G. 7-7, GRIŠKABŪDŽIO MSTL., GRIŠKABŪDŽIO SEN., ŠAKIŲ R.SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1366
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAULIŲ G. 36-2, ŠAKIŲ M., ŠAKIŲ R.SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1365
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO KAUNO G. 13-10, LEKĖČIŲ MSTL., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1364
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO E. STEPONAIČIO G. 8-1, ŠAKIŲ M., ŠAKIŲ R.SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1363
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
2015-12-17
AT-1358
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-17
AT-1353
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-12-17
AT-1352
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ M., V. KUDIRKOS G.19A., (KADASTRINIS NR. 8486/0011:41 ŠAKIŲ M. K. V.) BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-12-17
AT-1351
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1350
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ IR VALSTYVĖS TARNAUTOJŲ CIVILINĖS SAUGS 2015 M. MOKYMO PLANO TVIRTINIMO
2015-12-11
AT-1314
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2015-12-10
AT-1313
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2015-12-10
AT-1312
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-10
AT-1308
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲJŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ SKATINIMO
2015-12-10
AT-1307
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-12-09
AT-1305
DĖL SOCIALNIO BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-3, NUOMOS ANGELEI ORINTIENEI
2015-12-09
AT-1300
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2015-12-09
AT-1298
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2015-12-08
AT-1294
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2015-12-07
AT-1290
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-12-07
AT-1288
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ STATINIŲ AR PATALPŲ, SKIRTŲ GYVENTOJŲ KOLEKTYVINEI APSAUGAI, EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ AR KARO METU NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2015-12-07
AT-1287
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-12-07
AT-1285
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-07
AT-1284
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-07
AT-1283
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI"AUDITO
2015-12-02
AT-1281
DĖL SOCIALINIO BŪSTO SĄLYGŲ PAGERINIMO PAULINOS BALANDIENĖS ŠEIMAI
2015-12-02
AT-1275
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
2015-12-02
AT-1273
DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS LEIDIMO NR. 3-6 PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2015-12-02
AT-1271
DĖL ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-12-01
AT-1269
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2015-2016 METAMS TVIRTINIMO
2015-12-01
AT-1268