Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2015-12
DĖL SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ BLANKŲ PATVIRTINIMO
2015-12-31
AT-1418
DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO
2015-12-29
AT-1411
DĖL ĮGALIOJIMO KĘSTUČIUI KUNCAIČIUI SUTEIKIMO
2015-12-29
AT-1408
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO JAUNYSTĖS TAKAS 3-8, ŠAKIŲ M., ŠAKIŲ R.SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-29
AT-1407
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-29
AT-1406
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-28
AT-1405
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-12-28
AT-1403
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2016 METAMS
2015-12-23
AT-1398
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-23
AT-1394
DĖL ĮGALIOJIMO VIDMANTUI BENEDIKTUI SPRAINAIČIUI SUTEIKIMO
2015-12-22
AT-1392
DĖL ŪKIO SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2015-12-21
AT-1385
DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ, FINANSAVIMO PASKIRSTYMO
2015-12-21
AT-1382
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2015-12-21
AT-1380
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-21
AT-1376
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-12-21
AT-1375
DĖL 2016 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2015-12-18
AT-1373
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ BEI JŲ PRIKLAUSINIŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO IR GELGAUDIŠKIO MIESTUOSE, PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-12-18
AT-1369
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO SKRYNUPIŲ G. 7-7, GRIŠKABŪDŽIO MSTL., GRIŠKABŪDŽIO SEN., ŠAKIŲ R.SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1366
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAULIŲ G. 36-2, ŠAKIŲ M., ŠAKIŲ R.SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1365
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO KAUNO G. 13-10, LEKĖČIŲ MSTL., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1364
DĖL PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO E. STEPONAIČIO G. 8-1, ŠAKIŲ M., ŠAKIŲ R.SAV., ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1363
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
2015-12-17
AT-1358
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-17
AT-1353
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-12-17
AT-1352
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ M., V. KUDIRKOS G.19A., (KADASTRINIS NR. 8486/0011:41 ŠAKIŲ M. K. V.) BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2015-12-17
AT-1351
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-12-17
AT-1350
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ IR VALSTYVĖS TARNAUTOJŲ CIVILINĖS SAUGS 2015 M. MOKYMO PLANO TVIRTINIMO
2015-12-11
AT-1314
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
2015-12-10
AT-1313
DĖL VIENKARTINĖS PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
2015-12-10
AT-1312
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-10
AT-1308
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲJŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ SKATINIMO
2015-12-10
AT-1307
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2015-12-09
AT-1305
DĖL SOCIALNIO BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-3, NUOMOS ANGELEI ORINTIENEI
2015-12-09
AT-1300
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2015-12-09
AT-1298
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2015-12-08
AT-1294
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2015-12-07
AT-1290
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-12-07
AT-1288
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ STATINIŲ AR PATALPŲ, SKIRTŲ GYVENTOJŲ KOLEKTYVINEI APSAUGAI, EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ AR KARO METU NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2015-12-07
AT-1287
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2015-12-07
AT-1285
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-07
AT-1284
DĖL LĖŠŲ IŠ PASKOLOS SKYRIMO
2015-12-07
AT-1283
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI"AUDITO
2015-12-02
AT-1281
DĖL SOCIALINIO BŪSTO SĄLYGŲ PAGERINIMO PAULINOS BALANDIENĖS ŠEIMAI
2015-12-02
AT-1275
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
2015-12-02
AT-1273
DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS LEIDIMO NR. 3-6 PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2015-12-02
AT-1271
DĖL ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-12-01
AT-1269
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2015-2016 METAMS TVIRTINIMO
2015-12-01
AT-1268