Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-02
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS PASKELBIMO
2016-02-08
AT-93
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-1414 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PRIEDO PAKEITIMO
2016-02-08
AT-86
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2016-02-02
AT-81
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-02-02
AT-80
DĖL MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-02-02
AT-78
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2016-02-02
AT-77
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ 2016 METŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2016-02-02
AT-73
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATALPŲ VALOMO PLOTO NORMOS PATVIRTINIMO IR DARBO KRŪVIO KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2016-02-02
AT-71
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-190 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-02-26
AT-152
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-02-25
AT-146
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-145
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-144
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-143
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-142
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-141
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-140
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 10-11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-02-25
AT-139
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO
2016-02-25
AT-130
DĖL RUSŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSO 7 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-02-24
AT-128
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-02-23
AT-124
DĖL 2016 M. ATRINKTŲ DARBDAVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-02-22
AT-121
DĖL DAILĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-02-22
AT-118
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 10-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-02-11
AT-102
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-02-25
AG-6
DĖL TURTO NURAŠYMO
2016-02-24
AG-5
DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-02-11
AG-4
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-02-03
AG-3
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-02-03
AG-2