Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-02
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS PASKELBIMO
2016-02-08
AT-93
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-1414 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PRIEDO PAKEITIMO
2016-02-08
AT-86
DĖL ATSTOVAVIMO RAJONO SAVIVALDYBEI LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2016-02-02
AT-81
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-02-02
AT-80
DĖL MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-02-02
AT-78
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2016-02-02
AT-77
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ 2016 METŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2016-02-02
AT-73
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATALPŲ VALOMO PLOTO NORMOS PATVIRTINIMO IR DARBO KRŪVIO KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2016-02-02
AT-71
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-190 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-02-26
AT-152
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-02-25
AT-146
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-145
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-144
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-143
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-142
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-141
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-02-25
AT-140
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 10-11 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-02-25
AT-139
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO
2016-02-25
AT-130
DĖL RUSŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSO 7 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-02-24
AT-128
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-02-23
AT-124
DĖL 2016 M. ATRINKTŲ DARBDAVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-02-22
AT-121
DĖL DAILĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-02-22
AT-118
DĖL ISTORIJOS OLIMPIADOS 10-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-02-11
AT-102
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-02-25
AG-6
DĖL TURTO NURAŠYMO
2016-02-24
AG-5
DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-02-11
AG-4
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-02-03
AG-3
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-02-03
AG-2