Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-03
DĖL 2016 METŲ MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2016-03-31
AT-303
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2016-03-30
AT-296
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-03-30
AT-290
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2016-03-30
AT-289
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-03-29
AT-288
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K., (KADASTRINIS NR. 8435/0001:1037 GIRĖNŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-03-25
AT-275
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-03-23
AT-267
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2016 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2016-03-23
AT-266
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-03-22
AT-262
DĖL UŽSIENIO KALBŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KALBĖJIMO DALIES VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2016-03-17
AT-248
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO
2016-03-15
AT-238
DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES SU MAGELIONA SINGAITIENE NUTRAUKIMO
2016-03-15
AT-236
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BARZDŲ, PLOKŠČIŲ, SINTAUTŲ, SLAVIKŲ, SUDARGO IR ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJŲ SENIŪNŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
2016-03-10
AT-225
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2016-03-09
AT-223
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS „MANO GAUBLYS“ 6-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-03-09
AT-222
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. KIDULIŲ SEN., KIDULIŲ K., (KADASTRINIS NR. 8453/0001:253 KIDULIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-03-09
AT-219
DĖL RAJONINĖS 5-8 KLASIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-03-07
AT-212
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2016-03-07
AT-210
DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IR SANDĖLIAVIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSAUGOS ZONOSE
2016-03-07
AT-208
DĖL MOKSLEIVIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO ORGANIZAVIMO
2016-03-04
AT-202
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2016-03-02
AT-186
DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-03-23
AG-8
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-03-18
AG-7