Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-03
DĖL 2016 METŲ MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2016-03-31
AT-303
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEIDINIŲ FINANSAVIMUI
2016-03-30
AT-296
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-03-30
AT-290
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2016-03-30
AT-289
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-03-29
AT-288
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K., (KADASTRINIS NR. 8435/0001:1037 GIRĖNŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-03-25
AT-275
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-03-23
AT-267
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2016 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2016-03-23
AT-266
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2016-03-22
AT-262
DĖL UŽSIENIO KALBŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KALBĖJIMO DALIES VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2016-03-17
AT-248
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO
2016-03-15
AT-238
DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES SU MAGELIONA SINGAITIENE NUTRAUKIMO
2016-03-15
AT-236
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BARZDŲ, PLOKŠČIŲ, SINTAUTŲ, SLAVIKŲ, SUDARGO IR ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJŲ SENIŪNŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
2016-03-10
AT-225
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2016-03-09
AT-223
DĖL GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS „MANO GAUBLYS“ 6-12 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-03-09
AT-222
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. KIDULIŲ SEN., KIDULIŲ K., (KADASTRINIS NR. 8453/0001:253 KIDULIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-03-09
AT-219
DĖL RAJONINĖS 5-8 KLASIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-03-07
AT-212
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2016-03-07
AT-210
DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IR SANDĖLIAVIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSAUGOS ZONOSE
2016-03-07
AT-208
DĖL MOKSLEIVIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO ORGANIZAVIMO
2016-03-04
AT-202
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2016-03-02
AT-186
DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-03-23
AG-8
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-03-18
AG-7