Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-04
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2016-04-28
AT-416
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2016-04-22
AT-383
DĖL RAJONINĖS 8 KLASIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-04-21
AT-376
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. AT-266 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2016 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-04-21
AT-375
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 7-8 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-04-21
AT-367
DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ
2016-04-21
AT-361
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-04-15
AT-358
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-04-15
AT-357
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-13, NUOMOS RIČARDUI STELMOKUI
2016-04-14
AT-350
DĖL RAJONINĖS 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-04-13
AT-346
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, PAPARTYNŲ G.1C (KADASTRINIS NR. 8486/0010:23 ŠAKIŲ M. K.V.) PAPILDOMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-04-13
AT-345
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 23-22, NUOMOS GRAŽINAI KLIUČAKIENEI
2016-04-11
AT-337
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS 2016 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-69 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-04-11
AT-331
DĖL DELEGAVIMO Į KOMISIJĄ
2016-04-08
AT-329
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 - 2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015 M. VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS IR 2015 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS
2016-04-07
AT-325
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2016 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO
2016-04-04
AT-314
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2016-04-04
AT-313
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-04-04
AT-312
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-241 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 – 2017 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-04-04
AT-311
DĖL LICENCIJOS VERSTIS SEZONINE MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 7,5 PROCENTO, IŠDAVIMO
2016-04-04
AT-310
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-372 „ DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2016-04-04
AT-309
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-04-01
AT-308
DĖL RAJONINĖS 7-8 KLASIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-04-27
AT- 404
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-04-01
AG-9
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-04-21
AG-14
DĖL TURTO PERDAVIMO KRIŪKŲ SENIŪNIJAI
2016-04-21
AG-13
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-04-21
AG-12
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-04-21
AG-11
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-04-13
AG-10