Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-04
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2016-04-28
AT-416
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2016-04-22
AT-383
DĖL RAJONINĖS 8 KLASIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-04-21
AT-376
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. AT-266 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2016 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-04-21
AT-375
DĖL ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 7-8 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-04-21
AT-367
DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ
2016-04-21
AT-361
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-04-15
AT-358
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-04-15
AT-357
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-13, NUOMOS RIČARDUI STELMOKUI
2016-04-14
AT-350
DĖL RAJONINĖS 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-04-13
AT-346
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, PAPARTYNŲ G.1C (KADASTRINIS NR. 8486/0010:23 ŠAKIŲ M. K.V.) PAPILDOMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-04-13
AT-345
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 23-22, NUOMOS GRAŽINAI KLIUČAKIENEI
2016-04-11
AT-337
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS 2016 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-69 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-04-11
AT-331
DĖL DELEGAVIMO Į KOMISIJĄ
2016-04-08
AT-329
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 - 2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015 M. VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS IR 2015 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS
2016-04-07
AT-325
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2016 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO
2016-04-04
AT-314
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2016-04-04
AT-313
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-04-04
AT-312
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-241 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 – 2017 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-04-04
AT-311
DĖL LICENCIJOS VERSTIS SEZONINE MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 7,5 PROCENTO, IŠDAVIMO
2016-04-04
AT-310
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-372 „ DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2016-04-04
AT-309
DĖL RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS 8-9 KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO
2016-04-01
AT-308
DĖL RAJONINĖS 7-8 KLASIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2016-04-27
AT- 404
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-04-01
AG-9
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-04-21
AG-14
DĖL TURTO PERDAVIMO KRIŪKŲ SENIŪNIJAI
2016-04-21
AG-13
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-04-21
AG-12
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-04-21
AG-11
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-04-13
AG-10