Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-05
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-394 „DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-05-31
AT-521
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-05-31
AT-520
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-05-30
AT-515
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 16-1, NUOMOS JEGMIN ZUBAVIČIŪTEI
2016-05-30
AT-513
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-05-26
AT-507
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-288 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAPILDYMO
2016-05-26
AT-506
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-05-26
AT-505
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO
2016-05-26
AT-504
DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO
2016-05-26
AT-498
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-41 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO “ PAPILDYMO
2016-05-26
AT-497
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ AKCIJŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, PAREIGYBIŲ, KURIAS SIEKIANTYS EITI ASMENYS TURI BŪTI TIKRINAMI KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO NUSTATYTA TVARKA, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2016-05-26
AT-496
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. AT-122 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2016 M.“ PAKEITIMO
2016-05-23
AT-490
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-05-23
AT-489
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-05-23
AT-488
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-05-23
AT-487
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-05-23
AT-486
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-05-23
AT-485
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2016-05-23
AT-484
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 - 2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINTAS VEIKLOS PROGRAMAS
2016-05-23
AT-482
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-05-23
AT-481
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-05-20
AT-474
DĖL ĮGALIOJIMO ALGIRDUI STANKEVIČIUI SUTEIKIMO
2016-05-20
AT-472
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-05-18
AT-470
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. GRIŠKABŪDŽIO SEN., BLIUVIŠKIŲ K., VIDGIRIŲ G.1A (KADASTRINIS NR. 8472/0001:148 PATAŠINĖS K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-05-17
AT-466
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. GRIŠKABŪDŽIO SEN., BLIUVIŠKIŲ K., (KADASTRINIS NR. 8472/0001:97 PATAŠINĖS K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-05-17
AT-464
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. GRIŠKABŪDŽIO SEN., BLIUVIŠKIŲ K., (KADASTRINIS NR. 8472/0001:103 PATAŠINĖS K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-05-16
AT-455
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-377 „DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-05-11
AT-450
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., BŪBLELIŲ K., NOPAIČIO G.2D (KADASTRINIS NR. 8413/0002:26 BŪBLELIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-05-11
AT-447
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2016-05-06
AT-442
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2016-05-06
AT-440
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAPILDYMO IR DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. AT-497 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO10 D. ĮSAKYMO NR. AT-31 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIŲ PAREIGYBIŲ ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-05-05
AT-436
DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ
2016-05-05
AT-432
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-05-03
AT-428
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, PAPARTYNŲ G.1 (KADASTRINIS NR. 8486/0010:20 ŠAKIŲ M.K.V.) PAPILDOMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-05-02
AT-426
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-05-23
AG-17
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-05-05
AG-16
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-05-05
AG-15