Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-07
DĖL PAVEDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
2016-07-28
AT-687
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2016-07-28
AT-686
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2016 M.
2016-07-27
AT-682
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-07-27
AT-681
DĖL BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-27
AT-680
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2016 M.
2016-07-27
AT-679
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-07-27
AT-674
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-07-27
AT-673
DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2016-07-20
AT-665
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 22 D. ĮSAKYMO NR. AT-262 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-20
AT-655
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2016-07-12
AT-642
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-07-11
AT-641
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-07-11
AT-640
DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJŲ TVIRTINIMO
2016-07-04
AT-631
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-07-04
AT-630
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-28
AG-26
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-07-27
AG-25
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2016-07-20
AG-24