Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-07
DĖL PAVEDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
2016-07-28
AT-687
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2016-07-28
AT-686
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2016 M.
2016-07-27
AT-682
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-07-27
AT-681
DĖL BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-27
AT-680
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO 2016 M.
2016-07-27
AT-679
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-07-27
AT-674
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-07-27
AT-673
DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2016-07-20
AT-665
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 22 D. ĮSAKYMO NR. AT-262 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SENIŪNIJOSE, REKOMENDUOJAMOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR REKOMENDUOJAMŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2016 METAMS“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-20
AT-655
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2016-07-12
AT-642
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-07-11
AT-641
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-07-11
AT-640
DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJŲ TVIRTINIMO
2016-07-04
AT-631
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-07-04
AT-630
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-28
AG-26
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-07-27
AG-25
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2016-07-20
AG-24