Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-08
DĖL TERMINO NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMUI
2016-08-30
AT-798
DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES SU POVILO BAZILIAUS ŠEIMA NUTRAUKIMO
2016-08-30
AT-795
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMOJO RAŠTO FORMOS PATVIRTINIMO
2016-08-29
AT-792
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGPJŪČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-762 „DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-08-25
AT-789
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-08-23
AT-775
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS PRIIMAMOJO SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-08-19
AT-766
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-08-18
AT-762
DĖL ĮGALIOJIMO
2016-08-18
AT-760
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS PRIIMAMOJO SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-08-18
AT-759
DĖL LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO TOLIAU SAUGOTI IR TAI PATVIRTINANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-08-18
AT-757
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-689 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO “ DALINIO PAKEITIMO
2016-08-09
AT-749
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO IR PAVEDIMO
2016-08-09
AT-748
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-08-05
AT-742
DĖL PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-08-05
AT-733
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2016-08-05
AG-27