Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-08
DĖL TERMINO NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMUI
2016-08-30
AT-798
DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES SU POVILO BAZILIAUS ŠEIMA NUTRAUKIMO
2016-08-30
AT-795
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMOJO RAŠTO FORMOS PATVIRTINIMO
2016-08-29
AT-792
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGPJŪČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-762 „DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-08-25
AT-789
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-08-23
AT-775
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS PRIIMAMOJO SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-08-19
AT-766
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-08-18
AT-762
DĖL ĮGALIOJIMO
2016-08-18
AT-760
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS PRIIMAMOJO SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-08-18
AT-759
DĖL LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO TOLIAU SAUGOTI IR TAI PATVIRTINANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-08-18
AT-757
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-689 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO “ DALINIO PAKEITIMO
2016-08-09
AT-749
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO IR PAVEDIMO
2016-08-09
AT-748
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-08-05
AT-742
DĖL PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-08-05
AT-733
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2016-08-05
AG-27