Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-09
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PATALPŲ IR STATINIŲ, KURIE YRA APLEISTI IR NEPRIŽIŪRIMI IR KURIEMS TAIKOMAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINTAS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2016-09-29
AT-928
DĖL VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS SKYRIMO TOMUI APANAVIČIUI
2016-09-28
AT-922
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-09-28
AT-918
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-27
AT-915
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-27
AT-914
DĖL ŽEMĖS SKLYPO LIEPŲ G.3A, LUKŠIŲ MSTL., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2016-09-26
AT-912
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-26
AT-910
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-26
AT-909
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 104-5, NUOMOS ALMANTUI JASAIČIUI
2016-09-22
AT-897
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR TURTO SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-09-22
AT-896
DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2016-09-21
AT-894
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K., VALIŲ G.29, (KADASTRINIS NR. 8433/0004:3 GIEDRUČIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-09-21
AT-892
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE UŽIMAMŲ PAREIGŲ, KURIAS EINANTIEMS ASMENIMS IŠDUOTI LEIDIMAI DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, SĄRAŠO SUDARYMO
2016-09-20
AT-882
DĖL PERDALIJIMO BŪDU PATIKSLINTŲ ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8464/0004:90), ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 59, LUKŠIŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV., IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8464/0004:93), ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 61, LUKŠIŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV., RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO
2016-09-20
AT-881
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-569 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPIŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-09-16
AT-877
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-09-16
AT-875
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-57„DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ IR UŽ PROGRAMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO” DALINIO PAKEITIMO
2016-09-16
AT-874
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DARBO GRUPIŲ 2016 METŲ POSĖDŽIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2016-09-16
AT-873
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-09-15
AT-867
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-09-15
AT-866
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-14
AT-862
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 23-16, NUOMOS INGOS STELMOKIENĖS ŠEIMAI
2016-09-14
AT-861
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2016-09-14
AT-859
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-09-13
AT-855
DĖL ŠAKIŲ, GELGAUDIŠKIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTŲ IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMŲ IR SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
2016-09-12
AT-845
ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO AURIMUI STAUGAIČIUI SUTEIKIMO
2016-09-08
AT-842
ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 16-1, NUOMOS RAMINTAI KLEINYTEI
2016-09-07
AT-835
ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO RIČARDUI KRIKŠTOLAIČIUI SUTEIKIMO
2016-09-05
AT-833
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-09-05
AT-832
ĮSAKYMAS DĖL VERTIKALIOSIOS KELIAMOSIOS PLATFORMOS NEĮGALIŲJŲ KELTUVO NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2016-09-02
AT-827
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2016-09-02
AT-821
DĖL TURTO PERDAVIMO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJAI
2016-09-28
AG-31
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-09-27
AG-30
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-09-08
AG-29