Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-09
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PATALPŲ IR STATINIŲ, KURIE YRA APLEISTI IR NEPRIŽIŪRIMI IR KURIEMS TAIKOMAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINTAS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2016-09-29
AT-928
DĖL VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS SKYRIMO TOMUI APANAVIČIUI
2016-09-28
AT-922
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-09-28
AT-918
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-27
AT-915
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-27
AT-914
DĖL ŽEMĖS SKLYPO LIEPŲ G.3A, LUKŠIŲ MSTL., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2016-09-26
AT-912
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-26
AT-910
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-26
AT-909
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 104-5, NUOMOS ALMANTUI JASAIČIUI
2016-09-22
AT-897
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR TURTO SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-09-22
AT-896
DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2016-09-21
AT-894
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K., VALIŲ G.29, (KADASTRINIS NR. 8433/0004:3 GIEDRUČIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-09-21
AT-892
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE UŽIMAMŲ PAREIGŲ, KURIAS EINANTIEMS ASMENIMS IŠDUOTI LEIDIMAI DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, SĄRAŠO SUDARYMO
2016-09-20
AT-882
DĖL PERDALIJIMO BŪDU PATIKSLINTŲ ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8464/0004:90), ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 59, LUKŠIŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV., IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8464/0004:93), ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 61, LUKŠIŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV., RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO
2016-09-20
AT-881
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-569 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPIŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-09-16
AT-877
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-55 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-09-16
AT-875
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AT-57„DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ IR UŽ PROGRAMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO” DALINIO PAKEITIMO
2016-09-16
AT-874
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DARBO GRUPIŲ 2016 METŲ POSĖDŽIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2016-09-16
AT-873
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-09-15
AT-867
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-09-15
AT-866
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO
2016-09-14
AT-862
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 23-16, NUOMOS INGOS STELMOKIENĖS ŠEIMAI
2016-09-14
AT-861
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2016-09-14
AT-859
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-09-13
AT-855
DĖL ŠAKIŲ, GELGAUDIŠKIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTŲ IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMŲ IR SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
2016-09-12
AT-845
ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO AURIMUI STAUGAIČIUI SUTEIKIMO
2016-09-08
AT-842
ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 16-1, NUOMOS RAMINTAI KLEINYTEI
2016-09-07
AT-835
ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO RIČARDUI KRIKŠTOLAIČIUI SUTEIKIMO
2016-09-05
AT-833
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-09-05
AT-832
ĮSAKYMAS DĖL VERTIKALIOSIOS KELIAMOSIOS PLATFORMOS NEĮGALIŲJŲ KELTUVO NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2016-09-02
AT-827
DĖL ĮGALIOJIMO DALIUI JASEVIČIUI SUTEIKIMO
2016-09-02
AT-821
DĖL TURTO PERDAVIMO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJAI
2016-09-28
AG-31
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-09-27
AG-30
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-09-08
AG-29