Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-11
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2016-11-29
AT-1099
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIO TRANSPORTO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-11-28
AT-1098
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-11-28
AT-1097
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-569 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPIŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-28
AT-1096
DĖL 2017 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2016-11-28
AT-1095
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-11-25
AT-1094
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-11-24
AT-1092
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-11-24
AT-1091
DĖL 2016-2017 MOKSLO METŲ ORGANIZUOJAMŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2016-11-22
AT-1085
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-11-22
AT-1084
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. AT-685 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-17
AT-1077
ĮSAKYMAS DĖL PERDALIJIMO BŪDU PATIKSLINTŲ ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0008:3), ESANČIO STRIŪPŲ G.12, ŠAKIŲ MIESTE IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0008:14), ESANČIO STRIŪPŲ G.14, ŠAKIŲ MIESTE RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO
2016-11-16
AT-1075
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AT-997 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-15
AT-1073
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 12-2, NUOMOS ANGELĖS BAUKUTĖS ŠEIMAI
2016-11-15
AT-1070
DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2016-11-14
AT-1063
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-11-14
AT-1062
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-832 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-10
AT-1057
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT-313 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-11-09
AT-1054
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-11-07
AT-1046
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO
2016-11-07
AT-1039
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. AG-49 „DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS“ PAKEITIMO
2016-11-30
AG-66
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-11-29
AG-63
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO
2016-11-18
AG-50
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-11-17
AG-49
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2016-11-10
AG-45