Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-11
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2016-11-29
AT-1099
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIO TRANSPORTO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-11-28
AT-1098
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-11-28
AT-1097
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-569 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPIŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-28
AT-1096
DĖL 2017 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO
2016-11-28
AT-1095
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-11-25
AT-1094
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-11-24
AT-1092
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2016-11-24
AT-1091
DĖL 2016-2017 MOKSLO METŲ ORGANIZUOJAMŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2016-11-22
AT-1085
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-11-22
AT-1084
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. AT-685 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-17
AT-1077
ĮSAKYMAS DĖL PERDALIJIMO BŪDU PATIKSLINTŲ ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0008:3), ESANČIO STRIŪPŲ G.12, ŠAKIŲ MIESTE IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0008:14), ESANČIO STRIŪPŲ G.14, ŠAKIŲ MIESTE RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO
2016-11-16
AT-1075
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AT-997 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-15
AT-1073
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 12-2, NUOMOS ANGELĖS BAUKUTĖS ŠEIMAI
2016-11-15
AT-1070
DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2016-11-14
AT-1063
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-11-14
AT-1062
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-832 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-10
AT-1057
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT-313 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-11-09
AT-1054
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-11-07
AT-1046
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO
2016-11-07
AT-1039
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. AG-49 „DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS“ PAKEITIMO
2016-11-30
AG-66
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-11-29
AG-63
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO
2016-11-18
AG-50
DĖL TURTO PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2016-11-17
AG-49
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2016-11-10
AG-45