Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-12
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ REIKALAVIMUS, GALIOJIMO PRATĘSIMO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2016-12-29
AT-1204
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT-313 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-28
AT-1199
DĖL ŽEMĖS SKLYPO STRIŪPŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2016-12-27
AT-1197
DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PLANO LĖŠŲ PLANAVIMO IR TIKSLINIMO FORMOS PATVIRTINIMO
2016-12-27
AT-1195
DĖL JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2016-12-27
AT-1194
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K., VALIŲ G.29, (KADASTRINIS NR. 8433/0004:3 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-12-27
AT-1191
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-12-16
AT-1161
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-16
AT-1160
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-12
AT-1150
ĮSAKYMAS DĖL INFORMATIKOS OLIMPIADOS II-OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2016-12-08
AT-1145
DĖL PAVEDIMO
2016-12-22
AG-96
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-22
AG-95
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-08
AG-78
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO
2016-12-01
AG-69
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-30
AG-111
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-28
AG-105
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-27
AG-100