Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2016-12
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ REIKALAVIMUS, GALIOJIMO PRATĘSIMO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2016-12-29
AT-1204
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. AT-313 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-28
AT-1199
DĖL ŽEMĖS SKLYPO STRIŪPŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2016-12-27
AT-1197
DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PLANO LĖŠŲ PLANAVIMO IR TIKSLINIMO FORMOS PATVIRTINIMO
2016-12-27
AT-1195
DĖL JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO
2016-12-27
AT-1194
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K., VALIŲ G.29, (KADASTRINIS NR. 8433/0004:3 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2016-12-27
AT-1191
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2016-12-16
AT-1161
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-16
AT-1160
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-12
AT-1150
ĮSAKYMAS DĖL INFORMATIKOS OLIMPIADOS II-OJO ETAPO ORGANIZAVIMO
2016-12-08
AT-1145
DĖL PAVEDIMO
2016-12-22
AG-96
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-22
AG-95
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-08
AG-78
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO
2016-12-01
AG-69
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-30
AG-111
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-28
AG-105
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2016-12-27
AG-100